Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

więcej

Parafia Świętej Trójcy

Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin

Pełny wizerunek Matki Boskiej odsłonięto w 1992 roku, podczas konserwacji przeprowadzonej na zlecenie Parafii p.w. "Trójcy Świętej" w Kościerzynie.

więcej

Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest łaskami słynąca gotycka Pieta, otoczona wielką czcią wiernych. Kamienna figura przedstawia siedzącą na tronie zbolałą Maryję, trzymającą na kolanach martwe ciało swego Syna.

więcej

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Remont świątyni

Przygotowujemy się do odnowienia więźby dachowej. Na tę inwestycję będą przeznaczone kolekty: 12 stycznia, 9 lutego, 8 marca, 19 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca. "Bóg zapłać" za wszelką udzieloną pomoc.

więcej

Remont świątyni
1 2 3 4
Wielki Tydzień

Wielki Tydzień

Ogłoszenia Ks. Proboszcza i Duszpasterzy do Parafian na czas Wielkiego Tygodnia!

Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowania do przeżycia Tajemnicy Paschalnej Pana Jezusa. Wchodzimy w ten czas  jako  ludzie obolali, a nade wszystko złaknieni Boga, pragnący Jego obecności sakramentalnej.
 
Pragnę Was poprosić  – czas podarowany nam dziś jest inny, a co zatem idzie należy go też inaczej przeżyć. To nie strach i lęk winno mieć pierwszeństwo w naszym myśleniu i postępowaniu. Uczymy się od św. Jana Pawła II, którego 15. rocznicę odejścia do Domu Ojca przeżywaliśmy w miniony czwartek (2 IV), a w maju (18 V) będziemy obchodzić 100 lecie jego urodzin, który zwykł był powtarzać: „jestem bardzo w rękach Bożych”. Obecność Boga, pragnienie Boga niech wyzwala w nas szczere uczucia więzi i braterstwa.  Boża Opatrzność czuwa nad nami!

Kochani! Liturgię Triduum Paschalnego, a więc Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilię Paschalną będziemy przeżywać w oddaleniu, Wy w waszych domach, łącząc się z nami przez telewizję internetową. Będzie transmisja on-line z naszego kościoła i sanktuarium. Bądźmy razem, odłóżcie na ten czas wszystkie inne zajęcia. Nie ma ważniejszych dni w ciągu roku liturgicznego jak ten szczególny czas.

Transmisje:

Wielki Czwartek, Wielki Piątek na żywo o godz. 18.00 przez kościerzyna24.info, o godz. 20.00 przez lokalną TV kablową.

Wielka Sobota na żywo o godz. 21.00 przez kościerzyna24.info, o godz. 23.00 przez lokalną TV kablową.

W dniach Triduum Paschalnego (od czwartku do soboty) kościół będzie otwarty w godzinach 8.00 – 16.00.

Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu – tylko w salkach katechetycznych!
- w Poniedziałek, Wtorek i Środę w godz. 6.30 – 10.00, 16.00 – 18.00 oraz 19.00 – 21.00;
- w Wielki Czwartek w godz. 8.00 – 10.00;
- w Wielki Piątek w godz. 8.00 – 10.00;
- w Wielką Sobotę w godz. 8.00 – 10.00;
- w I Święto spowiedzi nie słuchamy.

W czasie trwania spowiedzi świętej, Komunia święta będzie udzielana w kościele co pół godziny.

Skarbonki wielkopostne składamy na ołtarzach bocznych i pod chórem przez cały tydzień.

5 kwietnia 2020
 
Żal doskonały

Żal doskonały

INSTRUKCJA DO „ŻALU DOSKONAŁEGO” 

Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, skutkuje odpuszczeniem grzechów ciężkich. 

Sobór Trydencki (1551) naucza: „Ponadto [sobór] naucza, że chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje człowieka z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu. Skrucha zaś niedoskonała - zwana «atritio», która zwykle powstaje z przemyślenia brzydoty grzechu lub ze strachu przed gehenną i karami - jeśli w nadziei przebaczenia wyklucza wolę grzeszenia, oświadcza [sobór], nie tylko nie czyni człowieka hipokrytą i większym grzesznikiem, ale jest prawdziwym darem Boga i poruszeniem Ducha Świętego, nie zamieszkującego jeszcze w duszy, ale tylko poruszającego, przez co wsparty penitent przygotowuje sobie drogę do sprawiedliwości” (Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, r. 4).

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza w nr 1452: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany ‘żalem doskonałym’ lub ‘żalem z miłości’ (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” [podkreślenie moje – K.G.].

W PRAKTYCE ZATEM:

W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:

1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);

2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);

3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy;

4) [pożyteczne, lecz niekonieczne:] przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;

5) przyjąć Komunię świętą (sakramentalnie lub duchowo).

31 marca 2020
 
Odpusty na czas pandemii

Odpusty na czas pandemii

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

·        cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;

·        pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;

·        ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;

·        będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

·        nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;

·        być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności

lub

przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;

·        mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

30 marca 2020
 
Komunia Święta Duchowa

Komunia Święta Duchowa

INSTRUKCJA DO KOMUNII DUCHOWEJ:

Sobór Trydencki (1551) naucza: "Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb - żywą „wiarą, która działa przez miłość” - odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo" - Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8.

W PRAKTYCE ZATEM:

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można - jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej - wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem.

Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu.

Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w transmisji mszy św. (ale UCZESTNICTWA - a nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie innych rzeczy...). W innych przypadkach zacząć warto od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii duchowej odmówić Modlitwę Pańską oraz "Panie, nie jestem godzien...".

30 marca 2020

więcej

 
Ważne Ogłoszenia!

Ważne Ogłoszenia!

Ogłoszenia Ks. Proboszcza i Duszpasterzy do Parafian na czas epidemii!

Przeżywamy wspólnie trudny czas epidemii. Izolacja, nieprzemieszczanie się i zastosowanie się do wytycznych władz i ekspertów medycyny to nakaz chwili. Tylko przez solidarność postaw i zachowań możemy osiągnąć zamierzony skutek, unikniemy zagrożenia życia. Prosimy – nie wychodźcie z domów i mieszkań! Nowe dyrektywy: na liturgii może być nie więcej niż 5 osób. Niech więc przybędą tylko wydelegowani przez rodzinę, których intencja Mszy św. jest odprawiana.

Bądźmy dla siebie wsparciem i pomocą. Dla nas ludzi wiary nie ma beznadziei. Wszystko jest po coś! Mamy siebie, a nad nami jest Boża Opatrzność. Na pewno to dla nas próba wiary – czy wyjdziemy z tego doświadczenia mocniejsi i dojrzalsi?! Jesteśmy wszyscy w rękach Boga, a On „nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył” (Ez 33,11). Od wieków z naszego sanktuarium płynie przemożne wstawiennictwo Matki Bożej, która jest nam dana jako pomoc i obrona. Uchwyćmy się tego skrawka naszej wiary i jeszcze bardziej zaufajmy Bogu przez Maryję.

Dlatego zachęcamy Was do wspólnej modlitwy, w myśl słów Pana Jezusa: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Umacniajmy się przez wspólne bycie razem przed Panem! Przyjęcie Komunii świętej duchowo, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego, niech też spotęguje uczucia większej wiary. Nasze uczestnictwo we Mszy św. on-line w niedzielę o godz. 9.30 niech będzie znakiem jedności. Skorzystajmy z wielu propozycji medialnych, aby uczestniczyć w rekolekcjach, Drodze Krzyżowej (on-line w piątek o godz. 17.30) czy Gorzkich Żalach (on-line w niedzielę o godz. 17.00). Czytajmy codziennie Pismo Święte, nade wszystko z liturgii na każdy dzień.

W I sobotę miesiąca będziemy z naszego kościoła i sanktuarium transmitować on-line Mszę Świętą o godz. 8.30 wraz z nowenną do Matki Bożej Królowej Rodzin i nabożeństwem I soboty.

Ta tęsknota – aby być razem – jako wspólnota parafialna, jeszcze bardziej się wzmogła przez nowe wymagania co do zwalczenia epidemii. Jesteśmy razem z Wami jako Wasi Duszpasterze codziennie na modlitwie różańcowej o godz. 20.30. Polecamy Was Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej z naszych sanktuariów i błogosławimy Was.

Biuro parafialne jest nieczynne do 13 kwietnia, do Świąt Wielkanocnych włącznie. Ofiary za intencje oraz wszelkie inne zobowiązania czy sprawy, będzie można załatwiać i uregulować w kancelarii  po ustaniu restrykcji co do przemieszczania się.

W sprawach nagłych, sakramentu chorych czy pogrzebu można kontaktować się z kapłanem dyżurującym pod numerem telefonu: 736.382.283.

W tym tygodniu od poniedziałku do środy Msze Święte będą odprawiane  - w rytmie rekolekcyjnym (choć rekolekcji nie będzie)– o godz. 6.30, 7.30, 8.30 oraz 16.30 i 18.00.

28 marca 2020

więcej

 

Słowo Biskupa Pelplińskiego

SŁOWO   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO

Siostry i Bracia,

Bracia Kapłani,

W tegorocznym czasie Wielkiego Postu niektórzy z nas zostali dotknięci chorobą, inni są jej świadkami, a wszyscy doświadczamy ograniczeń z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego. Dla nas wszystkich jest to również wezwanie do nawrócenia i refleksji nad sensem życia. Jednocześnie jest to czas, kiedy wyrażamy wzajemne zrozumienie i solidarność przez przestrzeganie zarządzeń władz państwowych, aby nie dopuszczać      do rozprzestrzeniania się niebezpieczeństwa. Temu mają również służyć „Wskazania dotyczące dyscypliny sakramentów i sakramentaliów w diecezji pelplińskiej w czasie zagrożenia epidemicznego”.

Serdecznie dziękuję Wam, drodzy Kapłani, za Waszą posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a zwłaszcza za dostosowywanie duszpasterstwa do szczególnych wymagań i organizowanie transmisji on-line z kościołów parafialnych. Wszystkim Wam drodzy Siostry i Bracia dziękuję za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do ograniczeń, spowodowanych zarządzeniami władz państwowych.

Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę Was, abyście     nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczacie, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Trwam na modlitwie za Was wszystkich, a szczególnie za tych, którzy walczą z wirusem i opiekują się chorymi. Na ten trudny czas wszystkim z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna

   Biskup Pelpliński

 

27 marca 2020

więcej

 

Słowo do Parafian

Składamy wszystkim parafianom – jako Wasi Duszpasterze – serdeczne podziękowania  za roztropną postawę wobec zagrożenia, już dziś, epidemii. Tak wspólnie pomożemy sobie nawzajem najbardziej skutecznie. Skala zarażeń narasta. Dlatego – jeszcze raz – usilnie, aczkolwiek serdecznie, prosimy o pozostanie w domach, szczególnie osoby starsze i najbardziej narażone na wirus. Młodych parafian prosimy, aby nie lekceważyli komunikatów władz państwowych i słuchając swoich rodziców maksymalnie ograniczyli wspólnotowe spotkania. Wszyscy dbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

Pragniemy przekazać też następujące ustalenia i informacje:

a/ planowane od przyszłej niedzieli rekolekcje parafialne nie odbędą się. Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej informuje, że od Niedzieli Palmowej będą dostępne rekolekcje on-line  dla dorosłych i młodzieży. Można też skorzystać z wielu propozycji rekolekcyjnych, które  są w internecie;

b/ zachęcamy do przyjęcia sakramentu pojednania i pokuty. Okazja do spowiedzi świętej codziennie podczas rannych Mszy świętych i wieczorem od godz. 17.30 (pamiętajmy  o bezpiecznym odstępie między sobą). Nie odkładajmy sakramentu na ostatni czas przed świętami, gdyż nie będzie spowiedzi dekanalnej jak to było dotychczas w zwyczaju;

c/ wszystkie pogrzeby w naszej parafii obywają się wyłącznie w kościele św. Barbary tylko  dla najbliższej rodziny i bez pierwszej stacji pogrzebu w szpitalu;

d/ z naszego kościoła parafialnego i sanktuarium transmitujemy on-line:
- w niedzielę Mszę świętą o godz. 9.30 oraz nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym  o godz. 17.00;
- w piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.30;
oraz dodatkowo w najbliższą środę Mszę świętą z Duchową Adopcją o godz. 18.00;

e/ zachęcamy do wspólnotowej modlitwy, nade wszystko w rodzinach. Wspólnie  z duszpasterzami módlmy się codziennie na różańcu o godz. 20.30;

f/ w minionym tygodniu wznowiliśmy prace remontowe naszego kościoła. Dokonują się one  na poddaszu, gdzie po oczyszczeniu i konserwacji więźby dachowej nastąpi impregnacja całości.

22 marca 2020
 

Ważny komunikat do Parafian!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM EPIDEMICZNEGO W NASZYM KRAJU I DECYZJĄ KSIĘDZA BISKUPA DIECEZJALNEGO INFORMUJEMY, ŻE W CZASIE LITURGII MSZY ŚWIĘTEJ I NABOŻEŃSTW W KOŚCIELE NIE MOŻE PRZEBYWAĆ WIĘCEJ NIŻ 50 OSÓB.
Na Mszę świętą zapraszamy przede wszystkim tych, którzy mają ofiarowaną intencję mszalną, wraz z rodzinami.

Słowo Księdza Proboszcza i Duszpasterzy
Mamy nowy i nieznany na taką skalę stan zagrożenia epidemicznego. Zwracamy się  do wszystkich parafian o rozwagę i odpowiedzialność, ale też o empatię i służenie pomocą, szczególnie osobom starszym, samotnym i opuszczonym.

Wychodząc naprzeciw nakazom państwowym jak i zaleceniom Kościoła katolickiego  w Polsce i Ks. Biskupa Diecezjalnego pragniemy przekazać:

a) wierni, którzy pozostają w domu mają możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej online, która będzie transmitowana w kolejne niedziele o godz. 9.30 oraz transmisje nabożeństwa Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 17.00 oraz Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17.30;

b) zostają zawieszone wszystkie spotkania wspólnot i stowarzyszeń oraz kurs przedmałżeński do odwołania;

c) odwołane zostają rekolekcje dla szkół podstawowych i średnich, a materiał rekolekcyjny uczniowie przepracują z katechetami po powrocie do szkoły;

d) zachęcamy do wspólnej modlitwy w naszych domach rodzinnych; gromadźmy się razem, aby uprosić zdrowie duszy i ciała; szczególnie łączmy się duchowo w codziennej modlitwie różańcowej o godz. 20.30;

e) zachęcamy do osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu – mamy taką możliwość  w naszym kościele przez cały dzień;

f) przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Jeśli człowiek jest w stanie łaski uświęcającej może wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o tym Bogu w dowolnej formie prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to przyjęciem faktycznej łaski Najświętszego Sakramentu.

15 marca 2020
 

Sytuacja w naszej diecezji i parafii

W związku z zaistniałą sytuacją w naszej Ojczyźnie pragniemy zachęcić wszystkich wiernych do gorliwej modlitwy w intencji osób chorych, służby zdrowia oraz błagań o oddalenie epidemii. Zwracamy się z prośbą, aby w miarę możliwości, zatroszczyć się o osoby starsze i schorowane. Pragniemy poinformować, że do odwołania zostają zawieszone spotkania wspólnot działających przy parafii oraz spotkania osób uczestniczących w kursie przedmałżeńskim. Jednocześnie informujemy, że przez najbliższe 3 niedziele będzie transmitowana niedzielna Msza Święta o godz 9.30 z naszego kościoła przez portal koscierzyna24.info

Podajemy Komunikat Rady Stałej Episkopatu:

13 marca 2020

więcej