Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

więcej

Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest łaskami słynąca gotycka Pieta, otoczona wielką czcią wiernych. Kamienna figura przedstawia siedzącą na tronie zbolałą Maryję, trzymającą na kolanach martwe ciało swego Syna.

więcej

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

więcej

Parafia Świętej Trójcy

Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin

Pełny wizerunek Matki Boskiej odsłonięto w 1992 roku, podczas konserwacji przeprowadzonej na zlecenie Parafii p.w. "Trójcy Świętej" w Kościerzynie.

więcej

Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin

Dla pielgrzymów

Jeśli zamierzasz wybrać się na pielgrzymkę koniecznie zobacz przydatne informacje, trasę pielgrzymki, galerie zdjęć i inne ciekawe informacje.

więcej

Dla pielgrzymów
1 2 3 4 5
Kanonizacja Jana Pawła II

Kanonizacja Jana Pawła II

         W nawiązaniu do rekolekcji wszystkie dzieci zapraszamy w sobotę 26 kwietnia o godz. 11.00 na plac Jana Pawła II na papieskie kremówki. Prosimy zabrać ze sobą rekolekcyjne talony.
         W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego – dzień kanonizacji bł. Jana Pawła II.
         Porządek Mszy św. będzie następujący: 6.30, 8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 15.30 w int. Wspólnoty Miłosierdzia Bożego oraz wieczorna Msza św. o godz. 18.00.

20 kwietnia 2014
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 kwietnia 2014
 
WIGILIA PASCHALNA

WIGILIA PASCHALNA

        Mimo, iż Wigilia Paschalna sprawowana jest w Wielką Sobotę, to jest częścią Niedzieli Zmartwychwstania. Jest najważniejszą uroczystością w całym roku liturgicznym.
         Wierni naszej parafii zgromadzili się na Wigilii Paschalnej o godz. 22:00.
         Ksiądz Prałat Marian Szczepiński, który przewodniczył wieczornej liturgii u progu wejścia do kościoła poświęcił ogień, od którego później odpala się paschał. Kapłan na paschale żłobił znak krzyża, litery A (ALFA) i Ω (omega) oraz liczby danego roku kalendarzowego.
         Po zapaleniu paschału nastąpiła uroczysta procesja do kościoła. Po wejściu do kościoła wysłuchaliśmy orędzia paschalnego. Podczas śpiewania hymnu ,,Chwała”, znowu zabiły dzwony. 
         Liturgia Słowa w czasie tej Mszy jest bardzo rozbudowana. Może być od 4 do 9 czytań włącznie z Ewangelią.
         W czasie Liturgii Chrzcielnej została odśpiewana Litania do wszystkich świętych, po czym kapłan paschałem uświęcił wodę, którą zebrani wierni odnawiając swoje przyrzeczenia chrzcielne zostali  poświęceni.
        Po skończonej liturgii Wigilii paschalnej odbyła się procesja rezurekcyjna zwiastująca radosne Alleluja – Chrystus Zmartwychwstał.

>>Zapraszamy do GALERII<<

20 kwietnia 2014
 
WIELKA SOBOTA - Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

WIELKA SOBOTA - Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny

         Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby.
         Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica.
         Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

>>Zapraszamy do GALERII<<

19 kwietnia 2014
 
WIELKI PIATEK - Droga Krzyżowa

WIELKI PIATEK - Droga Krzyżowa

         W Wielki Piątek w kościele pw. Świętej Trójcy odprawiono nabożeństwo Drogi Krzyżowej pt. "Obrazy Krzyżem malowane".
         Droga Krzyżowa "Obrazy Krzyżem malowane" została przygotowana w konwencji omawiania obrazów umieszczonych w "Galerii życia". Przedstawiane obrazy były odpowiednikami stacji Drogi Krzyżowej. Każdy z obrazów był przedstawiany przez dwie osoby białą i czarną, które ustawione w odpowiedni sposób i ze stosownym rekwizytami omawiały życiowy problem współczesnego człowieka. kluczową postacią był znawca obrazów.
         Pragniemy podziękować aktorom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego pięknego dzieła w sposób szczególny młodzieży z parafialnego oddziału KSM przy naszej parafii oraz zespołowi  „Arka”.

>>Zapraszamy do GALERII<<

19 kwietnia 2014
 
WIELKI PIĄTEK - Liturgia Męki Pańskiej

WIELKI PIĄTEK - Liturgia Męki Pańskiej

        Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej.
         W Wielki Piątek, 18 kwietnia 2014 roku, liturgii Męki Pańskiej przewodniczył ks.prałat Marian Szczepiński.
        Pierwsze liturgiczne obchody Wielkiego Piątku odnotować można w starożytnej Jerozolimie. Wierni gromadzili się przed wschodem słońca przed kolumną biczowania, a później przy grobie, by adorować drzewo Krzyża.

 

Posłuchaj homilii, którą wygłosił ks. prałat Marian Szczepiński

>>Zapraszamy do GALERII<<

fot. Jarosław Ryngwelski

19 kwietnia 2014
 
WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny

WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny

         Uroczyste Triduum Paschalne w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie rozpoczęła Msza Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Tajemnicę tego wydarzenia wspaniale obrazują słowa pieśni "Uczta Pańska jest pamiątką tej wieczerzy przed wiekami, kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany".
         Odprawiane tego dnia uroczystości kościelne symbolizują gromadzenie się uczniów Jezusa na Ostatniej Wieczerzy. Podczas wieczornej liturgii Wieczerzy Pańskiej biskup dokonał obrzędu umycia nóg, który symbolizuje służebny charakter kapłaństwa i realizację Chrystusowego testamentu "wzajemnej miłości".
         Zwyczaj ten nawiązuje do umycia nóg apostołom przez Chrystusa, co - jak zapisał św. Jan - stało się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Wówczas - według ewangelisty - Jezus powiedział: "Dałem wam (...) przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem".

 

 Powitanie i życzenia dla Księdza Biskupa Diecezjalnego i kapłanów

 

Homilia Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny

>>Zapraszamy do GALERII<<

fot. Jarosław Ryngwelski

18 kwietnia 2014
 
WIELKI CZWARTEK - Przed południem w Bazylice Katedralnej w Pelplinie odprawiona zaostała Msza św. Krzyżma

WIELKI CZWARTEK - Przed południem w Bazylice Katedralnej w Pelplinie odprawiona zaostała Msza św. Krzyżma

         Obchody Wielkiego Tygodnia mają bogatą symbolikę. Wierni najczęściej gromadzą się w swoich parafiach na ceremoniach Triduum Paschalnego. Niewielu ma okazję uczestniczyć we Mszy św. Krzyżma, w której czasie biskup konsekruje krzyżmo i błogosławi oleje.
         Liturgia ta odbywa się zwykle w katedrze, gdzie przed południem w Wielki Czwartek gromadzą się kapłani wraz ze swoim ordynariuszem. Wyrażają przez to wzajemną jedność. Jeżeli wierni ze swymi pasterzami mają trudności w zgromadzeniu się w Wielki Czwartek, mogą uczestniczyć w tej ceremonii w innym dniu. Taka sytuacja zachodzi najczęściej w krajach misyjnych, gdzie diecezje obejmują swymi granicami ogromne przestrzenie. Ważne, by obrzęd błogosławienia olejów miał miejsce w czasie poprzedzającym Wielkanoc. Jeśli w Noc Paschalną sprawuje się sakramenty wtajemniczenia (chrzest i bierzmowanie), należy użyć nowego krzyżma i oleju katechumenów.

         Chrześcijaństwo wiedziało od początku o posługiwaniu się oliwą w celach związanych z kultem u Greków i Rzymian. Chcąc jednak lepiej zrozumieć symbolikę tego obrzędu, warto odwołać się do jego pierwotnego znaczenia w obszarze kultury śródziemnomorskiej. Oliwa była zawsze artykułem spożywczym, ale też pielęgnowała skórę, była używana do lampek oliwnych oraz jako lek dezynfekujący rany i łagodzący ból. Prawie wszystkie zastosowania oliwy w życiu świeckim mają swoje dzisiejsze odniesienie do liturgii. I tak ze względów leczniczych stała się odpowiednią materią do sakramentu namaszczenia chorych. Z tego samego powodu  grzech jest chorobą duszy - używa się oleju przy udzielaniu sakramentu chrztu, który uwalnia od grzechu. Tak jak lampa oliwna daje światło, tak również kapłani, którzy są namaszczani na swój urząd -  mają być "światłością świata". Dlatego przy ich wyświęcaniu używa się także olejów.
         Liturgia zna trzy rodzaje olejów, którymi się posługuje przy sprawowaniu sakramentów oraz przy innych okazjach: olej chorych, olej katechumenów, używany przy udzielaniu sakramentu chrztu, oraz olej krzyżma. Ten ostatni jest mieszaniną naturalnej oliwy lub oleju roślinnego z wonnościami (najczęściej z balsamem). Krzyżmo różni się od pozostałych olejów swoim najszerszym zastosowaniem w Kościele i jest szczególnie uroczyście poświęcane. Używane jest przy chrzcie, bierzmowaniu i do święceń kapłańskich. Służy też do namaszczania ołtarza i ścian kościoła.
         Znaczenie poświęcenia olejów podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek może być lepiej zrozumiałe po odczytaniu biblijnej symboliki namaszczania. Już w Starym Testamencie namaszczano arcykapłanów, kapłanów, proroków i królów. Ten obrzęd wiązał się od początku z oczekiwanym Mesjaszem. Wskazuje na to imię "Mesjasz", które znaczy dosłownie - "namaszczony".
         W każdym przypadku namaszczania zachodzi bardzo wyraźna przemiana. Osoba czy jakiś przedmiot tracą swój dotychczasowy świecki charakter. Zostają włączone do sfery sacrum. Zaczynają pełnić inną, religijną funkcję. Warto o tym pamiętać, uczestnicząc w Wielki Czwartek we Mszy św. Krzyżma albo jednocząc się duchowo z duszpasterzami zgromadzonymi wokół biskupa w katedrze. Jesteśmy namaszczani przy chrzcie tym samym olejem, którym namaszcza się świątynię. Z jednej strony jest to powód do dumy, z drugiej do większej odpowiedzialności za tę nową godność.

>>Zapraszamy do GALERII<<

17 kwietnia 2014
 
Nowy numer Gwiazdy Przewodniej

Nowy numer Gwiazdy Przewodniej

         W niedzielę  Zmartwychwstania Pańskiego przy wyjściu z kościoła będzie można nabyć u ministrantów nowy numer naszego parafialnego czasopisma "Gwiazda Przewodnia".

Zapraszamy do lektury.

16 kwietnia 2014