rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Dziękczynienie za 10 lat kapłaństwa

Dziękczynienie za 10 lat kapłaństwa

W święto NMP Matki Kościoła, dnia 1 czerwca br. gościliśmy w naszej parafii i sanktuarium kapłanów, którzy obchodzili 10. lecie prezbiteratu. Wspólna Msza święta  o godz. 11.00 była podziękowaniem za dar kapłaństwa, ale też dar życia oraz łaskę powołania i misji w Kościele. Wspominaliśmy bliskim naszemu sercu rodziców, rodziny nasze, naszych dobrodziejów i lud Boży, któremu służymy. Polecaliśmy w modlitwie zmarłego bpa święceń Jana Szlagę, naszych księży profesorów i rodziców. Mszy świętej przewodniczył ks. prof. Jan Doppke z Pelplina, opiekun rocznika święceń, a homilię wygłosił ks. Antoni Bączkowski, ówczesny nasz rektor, dzisiaj proboszcz tutejszej parafii. Aktem zawierzenia Matce Bożej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej zakończyliśmy liturgię.  Spotkanie kontynuowaliśmy przy stole na gościnnej plebani. Dziękujemy tak licznie przybyłym parafianom kościerskim za wspólną modlitwę.

2 czerwca 2020
 
Napełnieni Duchem

Napełnieni Duchem

Drodzy Parafianie!

Od wczoraj – decyzją władz państwowych – zniesiony jest limit osób na Mszy świętej i nabożeństwach. Zapraszamy do powrotu do kościoła i uczestnictwie w liturgii. Przestrzegajmy wskazań epidemicznych, które nadal obowiązują.

Ksiądz Biskup Diecezjalny z dniem 6 czerwca br. odwołuje dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych. Nie dotyczy to osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Wznawiamy od przyszłego tygodnia spotkania formacyjne i duszpasterskie w naszej parafii według ustalonego grafiku przed ich zawieszeniem. Zapraszamy do kontynuacji formacji. Prosimy uwzględniać w ramach spotkań obowiązujące zasady sanitarne.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego pragniemy przypomnieć sobie dary i owoce Ducha Świętego, które otrzymaliśmy w Kościele. Czytajmy Katechizm Kościoła Katolickiego, numery 1830-1832.
„Bez pomocy Ducha Świętego nie możemy przyjąć do naszego życia Jezusa Chrystusa jako Pana i Odkupiciela. Nie możemy stać się żywym świadkiem Chrystusa. Bez pomocy Ducha Świętego „nikt nie może powiedzieć «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12, 3). Bez pomocy Ducha Świętego nie potrafimy poznać prawdziwego Jezusa, umiłować Go całym sercem ani też naśladować Go w codziennym życiu. Tylko Duch Święty może uczynić nasze życie żywym mieszkaniem Jezusa. Tak, jak tego dokonał w życiu Maryi. Moc Ducha Świętego sprawia, że Jezus w nas się rodzi i wzrasta, aż do granic, kiedy człowiek może powiedzieć: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 14).

Znamy siedem darów Ducha Świętego: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar wiedzy, dar bojaźni Pańskiej i dar pobożności. One najpełniej objawiają się w życiu Jezusa. W życiu Jezusa, na którego zstąpił Duch Święty, widzimy też najpełniej owoce Ducha Świętego. A są nimi: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22‑23). Bez pomocy Ducha Świętego nie potrafimy być ludźmi Jego darów i owoców, na wzór Jezusa. Dlatego Duch Święty pragnie nas nieustannie obdarowywać swoimi darami i czeka na to, byśmy otworzyli serca i na co dzień żyli według Jego darów – po to, byśmy przynosili Jego owoce w naszym życiu.

Nie zawsze jednak potrafimy przyjmować życiodajne dary Ducha Świętego. Jakże często zapominamy, że przez sakramenty święte – zwłaszcza chrztu i bierzmowania – dary te są złożone w naszych sercach, pozostają do naszej dyspozycji. Tymczasem trudy codziennego życia tak nas zaprzątają, że nie pamiętamy o tych darach. I wtedy czujemy się osamotnieni czy też zagubieni”.


Św. Paweł zachęca: „Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy". Spróbujmy pod tym kątem rozeznać i przeanalizować nasze religijne życie. Czy jest to rzeczywiście Duch Święty, który w nas działa?


Przybądź Duchu Święty,
… przyjdź Światłości sumień …
Obmyj, co nie święte,
… rozgrzej serca twarde …

30 maja 2020
 
Najdłuższa tradycja naszej wspólnoty

Najdłuższa tradycja naszej wspólnoty

346. Piesza Pielgrzymka do Wejherowa w tym roku miała inne akcenty. Był czas na Mszę św. tradycyjnie w dniu wyjścia grupy, było wspólne czuwanie i modlitwa apelowa, było też nabożeństwo majowe na zakończenie tego historycznego wydarzenia. Dziękujemy za wspólny czas modlitewny!

26 maja 2020
 
U źródła łaski

U źródła łaski

Drodzy Parafianie!

Przygotowujemy się do uroczystości Zesłania Ducha Ducha Świętego. W Pelplinie, w Wigilię tej uroczystości, tj. 30 maja, w bazylice katedralnej odbędzie się Diecezjalne Forum Duszpasterskie „U źródła łaski”. Zapraszam w ten dzień wszystkie wspólnoty, grupy, ruchy i stowarzyszenia, które działają przy naszej parafii oraz wszystkich chętnych parafian do wspólnej modlitwy za pośrednictwem internetu pod przewodnictwem naszych Księży Biskupów. Rozpoczęcie o godz. 18.00. Szczegóły na stronie diecezjalnej TUTAJ i Radiu Głos TUTAJ.

Święty Jan Paweł II, dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem, wyznał, że ojciec nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. Powiedział: „Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”. I wtedy przekazał mu następującą modlitwę:

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku św. Jan Paweł II polecał tę właśnie modlitwę na spotkaniu z młodzieżą przy kościele św. Anny w Warszawie. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.

 

23 maja 2020
 
Rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Drodzy Parafianie!

Jest naszym wspólnotowym pragnieniem, aby szczególnie te dwa dni: niedziela i poniedziałek przeżyć w duchu wdzięczności za dar powołania i misji św. Jana Pawła II. Wspólna modlitwa tu w kościele, ale też w naszych rodzinach niech będzie znakiem łączności z niebem.

Niezwykłym jest list Papieża Seniora Benedykta XVI na 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II. Jest to jedno z najcenniejszych świadectw, które warte jest przemyślenia i rozważenia (zamieszczony poniżej). Na kanwie tego wzruszającego przesłania zachęcamy parafian i wszystkich chętnych, aby w formie pisemnej podzielili się swoim świadectwem o św. Janie Pawle II. Odpowiedzmy na pytanie: „Jaki zostawił w nas ślad św. Jan Paweł II?” Świadectwa można przekazać do biura parafialnego, przesłać pocztą czy przez stronę internetową: sanktuarium@sanktuarium.pl do końca czerwca br.

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej wraz z Diecezjalnym Radiem Głos zapraszają do wzięcia udziału w inicjatywie pt. „Św. Jan Paweł II i… JA”. Informacje na temat akcji znajdują się na plakacie oraz na stronie internetowej TUTAJ.

Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio 18 maja br. o godzinie 18.00 wyemitują widowisko muzyczne „Santo subito – Prorok naszych czasów”. Będą też inne programy wspomnieniowe.

Wciąż trwamy w stanie epidemii w naszym kraju. Od dziś – według przekazu władz państwowych - możemy jednak coraz liczniej spotykać się na liturgii. W naszym kościele jednorazowo może przebywać 140 osób. Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa we Mszach świętych i nabożeństwach, także dzieci i młodzież.

Ks. Biskup Diecezjalny z dniem 13 maja zniósł ograniczenia dotyczące wprowadzania trumny do kościoła i używania tylko trzeciej formy pogrzebu.

16 maja 2020
 
List Benedykta XVI na stulecie urodzin św. Jana Pawła II

List Benedykta XVI na stulecie urodzin św. Jana Pawła II

18 maja upłynie 100 lat od urodzin papieża Jana Pawła II w małym polskim mieście Wadowice. Polska, którą trzy sąsiednie mocarstwa – Prusy, Rosja i Austria – podzieliły między siebie i okupowały przez ponad sto lat, po pierwszej wojnie światowej odzyskała niepodległość. Było to wydarzenie budzące wielkie nadzieje, ale domagające się także wielkich wysiłków, ponieważ organizujące się na nowo państwo ciągle odczuwało nacisk obydwu mocarstw – Niemiec i Rosji. W tej sytuacji opresji, ale przede wszystkim nadziei, wzrastał młody Karol Wojtyła, który niestety bardzo wcześnie stracił swą matkę, brata, a na koniec także ojca, któremu zawdzięczał swoją głęboką i gorącą pobożność. Młodego Karola pociągały szczególnie literatura i teatr, dlatego po uzyskaniu matury zaczął najpierw studiować te dwa przedmioty.

16 maja 2020

więcej

 
Nabożeństwa majowe

Nabożeństwa majowe

Drodzy Parafianie!

W tym czasie paschalnym rozpoczynamy kolejny, podarowany nam przez Opatrzność miesiąc maj, „w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi”. W naszej parafii i naszych maryjnych sanktuariach pragniemy to wyrazić na sposób bardzo serdeczny i duchu wielkiej wiary, z nadzieją.

Papież Franciszek zachęca: „W naszym życiu nie jesteśmy sami. Zawsze pomaga nam i towarzyszy Maryja Panna, która dzisiaj jawi się nam jako pierwsza spośród świętych, jako pierwsza uczennica Pana. Oddajmy się Jej w opiekę i przedstawmy Jej nasze smutki i radości, lęki i aspiracje. Pod jej obronę powierzmy wszystko i bądźmy pewni, że na nas patrzy i troszczy się o nas z matczyną miłością”.

W tym czasie epidemii jesteśmy zaproszeni do odmawiania różańca, tak osobiście jak i w rodzinach, w naszych domach. Na zakończenie można odmówić dwie modlitwy, które odmawiać będzie z nami papież Franciszek. Pamiętajmy o naszych przydrożnych krzyżach, kapliczkach czy figurach.

Mamy wiele intencji, które chcemy przedłożyć dobremu Bogu za wstawiennictwem Jego Matki, naszej Pani i Królowej:
• o ustanie epidemii
• o wdzięczność dla wszystkich służb, które walczą o życie i zdrowie każdego z nas
• o zgodę w naszej Ojczyźnie
• o pogłębienie relacji  w naszych rodzinach
• o więź miłości i cierpliwości, przebaczenia i życzliwości w naszych środowiskach rodzinnych i naszej pracy
• o nasze dzieci, które mają przyjąć po raz pierwszy Komunię świętą i ich rodziny
• o nasze młode pokolenie, aby nie traciło wartości i ideałów na których pobudują przyszłe życie, szczególnie polecamy młodzież, która przygotowuje się do bierzmowania i ich rodziny
• o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej z naszej parafii: w kapłaństwie, życiu zakonnym, w dziele misyjnym i do instytutów świeckich
• o deszcz, by rolnicy, sadownicy, ogrodnicy mogli zebrać plon, aby nie zabrakło nam żywności

2 maja 2020
 
Modlitwy Ojca Świętego na miesiąc maj

Modlitwy Ojca Świętego na miesiąc maj

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.

1 maja 2020

więcej

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 211 >