rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i św. Cecylii - 22.11.2015

W tym roku Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zbiegła się z obchodami patronki śpiewu kościelnego - św. Cecylii. W czasie niedzielnej liturgii modliliśmy się więc za wszystkich tych, którzy animują i wykonują śpiew w kościele. W naszej parafii działają: chór parafialny św. Cecylii i schola animująca na Mszy św. z udziałem dzieci - "Arka". Po sumie parafialnej o godzinie 9.30 ks. Proboszcz poprowadził nabożeństwo przy pomniku Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata znajdujący się u zbiegu ulic Kaplicznej i Dworcowej, przywołując także bohaterską postać sługi bożego ks. Antoniego Szumana, męczennika z okresu II wojny światowej, który przed rozstrzelaniem wzniósł okrzyk: „Niech żyje Chrystus Król, niech żyje Polska”. Wieczorem na spotkaniu dorocznym spotkał się chór pod przewodnictwem p. Organisty z udziałem duszpasterzy. Serdecznie dziękujemy chórowi i scholi za posługę muzyczną w naszej parafii i życzymy wiele sił w pracy nad powiększającym się repertuarem i wznoszeniem naszych serc ku Panu.

>>Zapraszamy do GALERII<<

22 listopada 2015
 
Episkopat Polski o grzechu pokoleniowym

Episkopat Polski o grzechu pokoleniowym

"Jedynym grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie jest grzech pierworodny", który jest usuwany na chrzcie świętym - czytamy w opinii teologicznej przedstawionej przez Komisję Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.


W tej opinii podkreśla się również, że "Kościół od samego początku naucza, że grzech jest zawsze czymś osobistym i wymaga decyzji woli. Podobnie jest z karą za grzech. Każdy osobiście ponosi karę za swój grzech. Wyraźnie pisze o tym św. Paweł w Liście do Rzymian, że "każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu" (Rz 14,12)". 

"‘Reinkarnacja grzechu’ czy też ‘przechodzenie’ grzechu na kolejne pokolenia, o którym nauczają zwolennicy ‘uzdrowienia międzypokoleniowego’, nie ma uzasadnienia ani w Piśmie św., ani w Tradycji i nauczaniu Kościoła. Tego typu bezpodstawne idee są bardzo niebezpieczne dla życia duchowego wiernych i samej doktryny Kościoła" - czytamy we wspomnianej opinii teologicznej. 

W związku z tym, na wniosek Komisji Nauki Wiary KEP, który został przedstawiony podczas 370. Zebrania Plenarnego (Warszawa w dn. 6-7.10.2015) Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o zakazie celebrowania Mszy świętych i wszelkich nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z "grzechów pokoleniowych" czy o "uzdrowienie międzypokoleniowe". Jednocześnie Biskupi polscy przypominają o różnych formach modlitwy o uzdrowienie chorych, także w ramach liturgii Mszy Świętej, celebrowanych zgodnie z przepisami liturgicznymi.

22 listopada 2015

więcej

 

Zapraszamy na zabawę

21 listopada 2015
 
Uroczystość Wszystkich Świętych - 1.11.2015

Uroczystość Wszystkich Świętych - 1.11.2015

Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień, w którym pochylamy się nad naszym osobistym powołaniem do świętości i drogą jej realizowania. By jak najlepiej przeżyć ten dzień o godzinie 14.00 w kościele św. Barbary  odprawiona została Msza święta przez proboszczów kościerskich parafii, której przewodniczył w tym dniu ks. proboszcz Bogusław Kwasigroch, a kazanie wygłosił wikariusz parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - ks. Wojciech Knopik, który zwrócił uwagę na powszechność powołania do świętości: "każdy z nas jest zaproszony, by zajać przygotowane w niebie miejsce. Apokaliptyczna wizja św Jana poucza, ze zbawienie jest jedynie w Bogu naszym, a my tak na prawdą stajemy przed bramą nieba z niczym i w brudnych szatach, które we Krwi Baranka - Jezusa Chrystusa - możemy wybielić". Kaznodzieja nawiązał także do myśli kard. Ratzingera mówiącej, że choć cmentarze tak bardzo wrośnięte w nasze miasta i wsie prowokują raczej smutne skojarzenia, to jednak dla chrześcijan są miejscami nadziei. Na zakończenie Eucharystii wyruszyła procesja na cmentarz pod przewodnictwem proboszcza parafii Świętej Trójcy ks.Antoniego Bączkowskiego by wesprzeć modlitwą tych, którzy zmierzają ku pełnemu zjednoczeniu z Chrystusem w wieczności.

2 listopada 2015
 
Msza inicjacyjna z poświęceniem różańców

Msza inicjacyjna z poświęceniem różańców

18 października 2015 w naszej parafii miała miejsce Msza święta inicjacyjna dla dzieci przygotowujących się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Przewodniczył jej ks. proboszcz Antoni Bączkowski, który w homilii przyrównał życie to trudnego rajdowego OS’u, do którego dobrze trzeba się przygotować, a pomocą w tym jest modlitwa różańcowa. Zachęcił zebrane rodziny do wspólnej domowej modlitwy różańcowej i na koniec Mszy świętej poświęcił przyniesione przez dzieci różańce. Po odmówieniu dziesiątki różańca i błogosławieństwie końcowym Rodzice pozostawili przed ołtarzem pisemne prośby do ks. Proboszcza ukazujące potrzebę wspólnego pogłębionego przygotowania dzieci do przeżywania kolejnych sakramentów.

Następne, kolejne spotkanie formacyjne odbędzie się na Mszy świętej o godz. 15.30 dnia 13 grudnia br. Podczas tej Mszy św. poświęcimy medaliki. Będzie też okazja, aby ci rodzice, którzy jeszcze nie złożyli umotywowanej deklaracji, aby ich dziecko przystąpiło do sakramentu Eucharystii, mogli ją złożyć.

>>Zapraszamy do GALERII<<

19 października 2015
 
Dzień Dziecka Utraconego

Dzień Dziecka Utraconego

W naszej parafii dnia 16 października 2015 roku, wzorem wielu miejscowości w Polsce i na świecie, obchodziliśmy po raz pierwszy Dzień Dziecka Utraconego. Mszą świętą, w kościele św. Barbary, pod przewodnictwem ks. proboszcza Antoniego Baczkowskiego rozpoczęliśmy modlitwę za rodziców, którzy utracili swoje dzieci.  Na początku celebrans odczytał imiona dzieci utraconych, które na karteczkach wypisali rodzice (wypisano 42 karteczki). W homilii rozważaliśmy Boże Słowo, które zachęcało nas do osobistej więzi z Bogiem i w Jego „cieniu” podjęcia procesu „uczłowieczenia straconego dziecka”. Jako zadanie domowe, pomoc w odpowiedzi, na ból i cierpienie po stracie dziecka, kaznodzieja zaproponował refleksję nad listem apostolskim Jana Pawła II o chrześcijańskim sensie cierpienia ludzkiego „Salvifici doloris” (1984 r.) Przed ołtarzem stała trumienka z ciałami dzieci pozostawionych w naszym kościerskim szpitalu. Po modlitwach i śpiewie, a oprawę muzyczną zapewniła Państwowa Szkoła Muzyczna w Kościerzynie, udaliśmy się na cmentarz, z zapalonymi lampionami, do specjalnej kwatery, grobu dzieci utraconych. Atmosfera nabożeństwa przy grobie miała bardzo osobisty charakter, przepełniony modlitwą i nadzieją chrześcijańską. Inicjatorem uroczystości był ks. Wiesław Badaszek, kapelan szpitala.   

>>Zapraszamy do GALERII<<

19 października 2015
 
Nabożeństwa różańcowe

Nabożeństwa różańcowe

Zapraszamy w miesiącu październiku na nabożeństwa różańcowe:
- dzieci od poniedziałku do piątku - godz.16.30;
dorosłych - codziennie (oprócz środy) - godz. 17.30, w środę - godz. 21.00.

 

Przez cały rok wspólnota Żywego Różańca prowadzi modlitwę
w dni powszednie o godz. 8.00
oraz w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 13.30.

Szczytną inicjatywą jest również różaniec rodziców za dzieci.
Dziękujemy tym, którzy podejmują tę modlitwę w intencji kolejnego pokolenia.
Zachęcamy pozostałych - kontakt: ks. Marcin Leszczyński.

3 października 2015
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 156 >