rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Cmentarz

Cmentarz

W dniach 31 października - 02 listopada (sobota, niedziela i poniedziałek)
decyzją władz państwowych cmentarz jest zamknięty.

Przypominamy:

- Groby, którymi rodzina chce nadal dysponować po 20 latach od pogrzebu swoich bliskich, należy przedłużać, czyli prolongować. Dotyczy to każdego grobu, bez względu na wielkość pomnika (pojedynczy, podwójny). Należy również przedłużać puste, wolne miejsca, które pozostają w gestii rodziny. Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić w biurze parafialnym.

- Dokumenty cmentarne muszą odpowiadać stanowi faktycznemu – jeśli więc dojdzie do zmiany rodzaju grobu (np. z głębinowego na zwykły lub odwrotnie), to należy dokonać korekty w dokumentacji w biurze parafialnym.

- Nagrobki sprzed roku 1945 objęte są ochroną prawną, więc nie można ich likwidować, a wszelkie zmiany, naprawy, renowacje muszą zostać uzgodnione zarówno z zarządcą cmentarza jak i konserwatorem zabytków w Starostwie Kościerskim.

- Tworzymy komputerową bazę danych naszego cmentarza; bardzo prosimy o zapoznanie się z podziałem naszego cmentarza na części i sektory. Przy tworzeniu fotograficznej dokumentacji miejsc na cmentarzu okazało się, że duża ich część nie jest przedłużona, prolongowana. Zgodnie z przepisami, w takim wypadku przechodzą one na własność zarządcy, który może je wykorzystać i to niezależnie, czy jest ustawiony pomnik, czy go nie ma.

- Regulamin cmentarza nie przewiduje ustawiania ławek, okładania nagrobków kostką lub sadzenia dodatkowych krzewów.

31 października 2020

powrót