rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Drodzy Parafianie!

Drodzy Parafianie!

Czas epidemii trwa i nikt nie wie, kiedy będzie inaczej… Dostosowujemy wszystkie decyzje i działania parafialne do wymogów władz państwowych i kościelnych. Chodzi  o principia: o zdrowie, bezpieczeństwo, a w konsekwencji o nasze życie. Pomagajmy sobie wzajemnie. W duchu solidarności i życzliwości przeżywajmy te dni.

Otrzymaliśmy nowe wytyczne władz państwowych. Od poniedziałku 20 kwietnia liczba uczestniczących we Mszy świętej i nabożeństwach jest dostosowana do powierzchni kościoła. W naszym kościele, w jednym czasie, odtąd mogą przebywać i uczestniczyć  w liturgii 93 osoby, przy zastosowaniu przepisów państwowych o zachowaniu odległości i zasłanianiu twarzy. Miejsca są oznaczone.

Uroczystości I Komunii świętej – w najbliższą niedzielę – ze względu na stan epidemii nie odbędą się. Ksiądz Biskup Diecezjalny przekazał dnia 15 kwietnia wytyczne dla naszej diecezji o przeniesieniu  tych uroczystości na jesień.

Drodzy Rodzice, Kochane dzieci! Uroczystość I Komunii świętej w naszej parafii przeniesiona zostaje na niedzielę, dnia 27 września, z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione następujące warunki:
a/ ustalając datę „należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy przestrzegać zarówno prawa kościelnego jak i państwowego”,
b/ „po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, należy przewidzieć okres co najmniej 10-dniowego bezpośredniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz I Komunii świętej”.

Ksiądz Biskup przekazuje też informację, że bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się dopiero po powrocie młodzieży do nauki w szkole. Wtedy zostanie ustalona nowa data bierzmowania.

18 kwietnia 2020

powrót