rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Matka Bolesna

Matka Bolesna

Centralne uroczystości ku czci Matki Bożej Bolesnej w znaku Kościerskiej Piety miały miejsce w sobotę, 21 września.

W samo południe pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Arkadiusza Okroja modliliśmy się na placu św. Jana Pawła II. W jednej wspólnocie złączyli się wierni naszej parafii, czciciele Matki Bolesnej, róże różańcowe naszego rejonu, rodzice modlący się na różańcu za swoje dzieci oraz siostry zakonne, które tego dnia rozpoczęły nowy rok formacyjny.

W swojej homilii ks. biskup Arkadiusz mówił między innymi o tym, że Bóg Maryi nie oszczędził prób. Nikt nie ma łatwego życia. Nasze próby, cierpienia, doświadczenia mają być przeżywane na jej wzór. Maryja jest wzorem tego, jak przeżywać trudne doświadczenia, aby one nie były destrukcyjne, ale by budowały naszą dojrzałość. Nie mamy być naiwni. Nie mamy szukać łatwego życia, łatwego Boga, ale mamy szukać Boga, który trudne doświadczenia daje jako szansę wzrostu.

 

Maryja mówiąc „tak” zaufała Bogu, ale jakie ryzyko podjęła? Relacja z Józefem, zwykła codzienność – wstawanie, praca. Mogła zastanawiać się, czy rzeczywiście Bóg do mnie mówił, czy to wszystko mi się nie przyśniło. Nasza codzienność, praca, zajęcia – mogą być niebezpieczne.

 

Oto drzwi się zamykają w Betlejem, każdy jest zajęty sobą. W grocie rodzi się Ten, który miał świat uczynić świat bardziej ludzki, Ten, który stworzył świat. A potem musiała uciekać do Egiptu, a następnie wracać do Nazaretu. Później nie było lepiej. W Nazarecie, gdy zaczyna mówić, że jest Mesjaszem, wzbudza gniew. Maryja patrzyła na sąsiadów, na ich agresję, która w nich się wzbudziła. Takich prób było więcej. A jak nie stracić wiary, gdy trzyma się w objęciach martwe ciało Syna pod krzyżem? Czy Maryja zrozumiała, że w ten sposób Bóg zbawił świat?

 

Mamy wolną wolę. Źle wykorzystana rodzi absurd, zło, agresję – to jest krzyż. Będzie starość, cierpienie, ból. Bóg mówi, że nie zabierze tobie absurdu, On wchodzi w twój absurd. Od nas zależy, czy skorzystamy z dzieła zbawczego Jezusa. Wtedy wszystko ma sens. Ona, Maryja przeżyła absurd.

 

Chcemy jak Ona zaufać. Maryjo, bądź z nami w naszej codzienności, w przestrzeni, gdzie kształtuje się nasza świętość. Warto zapraszać do trudnych doświadczeń Tego, który nadaje sens. Zawierzmy się Maryi, która pokazuje, że cierpienia przeżywane z Jej Synem pomagają wzrastać i są drogą do nieba.

Odpust Matki Boskiej Bolesnej 2019 Odpust Matki Boskiej Bolesnej 2019 Odpust Matki Boskiej Bolesnej 2019 Odpust Matki Boskiej Bolesnej 2019 Odpust Matki Boskiej Bolesnej 2019 Odpust Matki Boskiej Bolesnej 2019 Odpust Matki Boskiej Bolesnej 2019 Odpust Matki Boskiej Bolesnej 2019
 
21 września 2019

powrót