rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Nabożeństwa majowe

Nabożeństwa majowe

Drodzy Parafianie!

W tym czasie paschalnym rozpoczynamy kolejny, podarowany nam przez Opatrzność miesiąc maj, „w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi”. W naszej parafii i naszych maryjnych sanktuariach pragniemy to wyrazić na sposób bardzo serdeczny i duchu wielkiej wiary, z nadzieją.

Papież Franciszek zachęca: „W naszym życiu nie jesteśmy sami. Zawsze pomaga nam i towarzyszy Maryja Panna, która dzisiaj jawi się nam jako pierwsza spośród świętych, jako pierwsza uczennica Pana. Oddajmy się Jej w opiekę i przedstawmy Jej nasze smutki i radości, lęki i aspiracje. Pod jej obronę powierzmy wszystko i bądźmy pewni, że na nas patrzy i troszczy się o nas z matczyną miłością”.

W tym czasie epidemii jesteśmy zaproszeni do odmawiania różańca, tak osobiście jak i w rodzinach, w naszych domach. Na zakończenie można odmówić dwie modlitwy, które odmawiać będzie z nami papież Franciszek. Pamiętajmy o naszych przydrożnych krzyżach, kapliczkach czy figurach.

Mamy wiele intencji, które chcemy przedłożyć dobremu Bogu za wstawiennictwem Jego Matki, naszej Pani i Królowej:
• o ustanie epidemii
• o wdzięczność dla wszystkich służb, które walczą o życie i zdrowie każdego z nas
• o zgodę w naszej Ojczyźnie
• o pogłębienie relacji  w naszych rodzinach
• o więź miłości i cierpliwości, przebaczenia i życzliwości w naszych środowiskach rodzinnych i naszej pracy
• o nasze dzieci, które mają przyjąć po raz pierwszy Komunię świętą i ich rodziny
• o nasze młode pokolenie, aby nie traciło wartości i ideałów na których pobudują przyszłe życie, szczególnie polecamy młodzież, która przygotowuje się do bierzmowania i ich rodziny
• o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej z naszej parafii: w kapłaństwie, życiu zakonnym, w dziele misyjnym i do instytutów świeckich
• o deszcz, by rolnicy, sadownicy, ogrodnicy mogli zebrać plon, aby nie zabrakło nam żywności

2 maja 2020

powrót