rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Odpust Matki Bożej Anielskiej

Odpust Matki Bożej Anielskiej

         Dzisiaj oddajemy cześć NMP Anielskiej; tego dnia odpust tytułu kościoła obchodziliśmy w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Uroczysta Msza św. o godz. 18.00 odbyła się pod przewodnictwem Księdza Infułata Stanisława Grunta, który też wygłosił słowo Boże.
        Święto Matki Boskiej Anielskiej (Porcjunkuli), obchodzone 2 sierpnia, ma swoją bogatą historię, której towarzyszą legendy i tradycja. Legenda głosi, że pewnej nocy w lecie w roku 1216 św. Franciszek z Asyżu, usłyszał w swojej celi głos: "Franciszku, do kaplicy!"

>>Zapraszamy do GALERII<<

          Kiedy tam się udał, ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony Najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu aniołów i usłyszał głos: "Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz. Dam ci ją, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością narodów i podporą mojego Kościoła". Franciszek upadł na twarz w adoracji Chrystusa, Maryi i aniołów, i rzekł: "Trzykroć święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów". Z kolei zwrócił się Franciszek do Najświętszej Maryi Panny: "Proszę błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej, Orędowniczki rodzaju ludzkiego, aby poparła sprawę moją przed Tobą". Maryja poparła modlitwę Franciszka. Wtedy Chrystus powiedział: "Franciszku, to, o co prosisz jest wielkie. Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, pod warunkiem jednak, że będzie on zatwierdzony przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi".
        Faktem jest, że papież Honoriusz III udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia tej kaplicy, które odbyło się dnia 2 sierpnia 1216 roku. Od wieku XIV papieże zaczęli podobny odpust na ten dzień przyznawać poszczególnym kościołom franciszkańskim. Papież Sykstus IV w roku 1480 udzielił tego przywileju wszystkim kościołom I zakonu. W dwa lata potem tenże papież udzielił odpustu zupełnego dla wszystkich kościołów franciszkańskich, jak również dla III zakonu. Papież Leon X przywilej ten potwierdził w 1518, a Grzegorz XV przywilej ten rozszerzył nie tylko na wszystkich duchowych synów i córki św. Franciszka, ale również na wszystkich wiernych, ilekroć dnia 2 sierpnia nawiedzą któryś z kościołów franciszkańskich. Kolejny papież - Pius IX -  poszedł jeszcze dalej i dnia 22 lutego 1847 roku przywilej odpustu rozszerzył na wszystkie kościoły parafialne i inne, przy których istniał III zakon. Papież św. Pius X udzielił także na ten dzień odpustu wszystkim kościołom, jeśli to biskupi uznają za stosowne (1910). W rok potem przywilej ten św. Pius X rozszerzył na wszystkie kościoły (1911). Dnia 3 marca 1952 roku, na mocy dekretu Kongregacji Odpustów, przywilej odpustu zupełnego na dzień 2 sierpnia lub w najbliższą niedzielę można zyskiwać we wszystkich kościołach.

3 sierpnia 2013

powrót