rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

U źródła łaski

U źródła łaski

Drodzy Parafianie!

Przygotowujemy się do uroczystości Zesłania Ducha Ducha Świętego. W Pelplinie, w Wigilię tej uroczystości, tj. 30 maja, w bazylice katedralnej odbędzie się Diecezjalne Forum Duszpasterskie „U źródła łaski”. Zapraszam w ten dzień wszystkie wspólnoty, grupy, ruchy i stowarzyszenia, które działają przy naszej parafii oraz wszystkich chętnych parafian do wspólnej modlitwy za pośrednictwem internetu pod przewodnictwem naszych Księży Biskupów. Rozpoczęcie o godz. 18.00. Szczegóły na stronie diecezjalnej TUTAJ i Radiu Głos TUTAJ.

Święty Jan Paweł II, dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem, wyznał, że ojciec nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. Powiedział: „Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”. I wtedy przekazał mu następującą modlitwę:

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku św. Jan Paweł II polecał tę właśnie modlitwę na spotkaniu z młodzieżą przy kościele św. Anny w Warszawie. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.

 

23 maja 2020

powrót