rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Z pielgrzymki do Fatimy

Z pielgrzymki do Fatimy

Pielgrzymka Parafialna do Sanktuariów Hiszpanii i Portugalii z okazji 100 rocznicy objawień Fatimskich w dniach 11-19 listopada 2017 r.

ZDJĘCIA

Punktem centralnym był przyjazd do Fatimy, gdzie przez trzy dni mieliśmy możliwość uczestniczenia w modlitwach i obchodzić setną rocznicę objawień Matki Bożej trojgu portugalskim pastuszkom. W chwili objawień Najświętszej Marii Panny Łucja dos Santos, Franciszek i Hiacynta Marto mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Cała trójka mieszkała w Aljustrel, w wiosce położonej 2 km. od sanktuarium. Tu urodzili się Franciszek, Hiacynta i Łucja, a obecnie w ich domach znajdują się muzea.  Objawienia 13 maja, czerwca, lipca, września i października 1917 r. miały miejsce w Cova da Iria – ziemi należącej do rodziców Łucji. Maryja ukazała się na niewysokim dębie. 13 października 1917 roku w Fatimie Matka Boża ukazała się dzieciom po raz szósty. Przybyły również tłumy ludzi. Jedni z nakazu sumienia, inni ze zwykłej ciekawości. Trzy miesiące wcześniej Maryja zapowiedziała, że powie kim jest i czego chce, oraz dokona cudu, który wszyscy zobaczą. Przekazała pastuszkom trzy tajemnice fatimskie, które początkowo nie zostały upublicznione.

W miejscu Objawień Matki Bożej wzniesiono postument z jej figurą, a zgodnie z Jej prośbą przekazaną pastuszkom zbudowano kaplicę. W roku 1982 z okazji wizyty papieża Jana Pawła II zbudowano nad nią zadaszenie, a w 1988 r. pokryto ją drewnem sosnowym sprowadzonym z Rosji, z północnej Syberii. W dachu nad ołtarzem jest okno. Takie samo jak z piosenki, którą śpiewała Łucja: jak Panu Bogu jest smutno, to spogląda przez okienko na Fatimę. Spogląda i widzi ludzi. Starych i młodych, bogatych i biednych, zdrowych i chorych…. Wszyscy trwają w modlitwie, zwłaszcza różańcowej. Maryja w Fatimie prosiła pastuszków, aby codziennie odmawiali różaniec, ofiarowując go w intencji pokoju na świecie. Od samego początku istnienia Sanktuarium Fatimskiego różaniec wyznacza modlitewny rytm życia tego miejsca. O godz. 21.30 modlitwa różańcowa rozbrzmiewa w głosach pielgrzymów w wielu językach. My również, z wieloma pielgrzymami z Polski, uczestniczyliśmy w modlitwie różańcowej i procesji z Figurą Matki Bożej na Placu Modlitwy. Pieśń „Z dalekiej Fatimy„ w refrenie Ave Marija jednoczy  pielgrzymów z całego świata pod okienkiem Pana Boga. W modlitwie u stóp Maryi  zbliżaliśmy się do  Chrystusa poprzez rozważanie tajemnic jego życia.

Sanktuarium fatimskie to miejsce święte, do którego przybyliśmy aby się modlić i rozważać treści zawarte w objawieniach Matki Bożej trojgu pastuszkom. Czyniliśmy to podczas Mszy Świętych w kaplicy Objawień i w kaplicy Anioła Pokoju oraz drogi krzyżowej. Przy tzw. Rondzie Południowym rozpoczęliśmy w skupieniu Drogę Krzyżową, która prowadziła ścieżkami, którymi często chodzili widzący pastuszkowie ze swoim stadem. Stacje drogi krzyżowej z białego marmuru i kaplicę ufundowali katolicy węgierscy, którzy wyemigrowali na zachód. Byliśmy tu jak „u siebie” za sprawą wzruszających osobistych rozważań, jak i ducha orędzia fatimskiego. Mozaikę na suficie w kaplicy św. Stefana wykonano z małych kawałków marmuru przywiezionych z całego świata.  Nasze troski i intencje też były różnorodne, a jednak stanowiły całość przez obecność Maryi i układały się w wielką miłość do Chrystusa.

W miejscu, gdzie 13 maja 1917 r. troje bawiących się pastuszków zobaczyło błyskawicę, która ich przestraszyła została wybudowana bazylika. Kościół konsekrowano w roku 1953, a rok później Papież Pius XII nadał mu tytuł honorowy bazyliki mniejszej. Tu też spoczywają doczesne szczątki  świętych Franciszka i Hiacynty oraz Sługi Bożej Łucji.

Po przeciwnej stronie placu, w latach 2004-2007 zbudowano z ofiar pielgrzymów czwarty największy kościół na świecie  - Bazylikę Trójcy Przenajświętszej. Ma kształt koła o średnicy 125 m., sklepionego bez żadnego punktu podparcia. Wewnątrz jest 8633 miejsc siedzących, w tym 76 dla osób niepełnosprawnych. Wnętrze jest nachylone amfiteatralnie, dzięki temu ołtarz jest widoczny z każdego miejsca. W prezbiterium jest miejsce dla 100 księży koncelebransów. W podziemiach bazyliki znajduje się kaplica Najświętszego Sakramentu, która jest dostępna cały czas i ma 200 miejsc. Najświętszy Sakrament jest wystawiony w srebrnej monstrancji z roku 1986. Wejście ozdabiają szklane panele z czterema cytatami biblijnymi w dwudziestu siedmiu językach, również po polsku. Przed bazyliką znajdują się figury wielkich papieży, którzy z troską odnosili się do orędzia fatimskiego – Piusa XII i Jana Pawła II.

Czas spędzony w Fatimie był bardzo wyjątkowy i osobisty. Przeżywaliśmy go wspólnie jednocząc się w modlitwie, pamiętając o tych, którzy prosili nas o wstawiennictwo u Matki Bożej.

Opiekunem duchowym był  Proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy w Kościerzynie ks. Antoni Bączkowski, który zadbał o dobre przygotowanie oraz właściwe przeżywanie pielgrzymowania do miejsc świętych w Hiszpanii i Portugalii. Mimo iż grupa – 55 osób była zróżnicowana pod wieloma względami organizatorowi, którym było biuro  Kaszub Travel  zawdzięczmy wyjątkową dbałość o całość i każdego z osobna.

Zachęcamy do podzielenia się wrażeniami z pobytu w tym świętym miejscu.

Pielgrzymi z Kościerzyny

14 grudnia 2017

powrót