rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Niezwykły Patron - św. Antoni z Padwy

Niezwykły Patron - św. Antoni z Padwy

Od wielu lat w naszej wspólnocie parafialnej czcimy św. Antoniego z Padwy, którego ołtarz znajduje się w kościele św. Barbary. Po odprawieniu nowenny modlitewnej do świętego z Padwy, dziś obchodziliśmy uroczystość odpustową. Swoją obecnością zaszczycili naszą wspólnotę parafialną Księża Neoprezbiterzy, odprawiając swoje sekundycje. Mszy św. przewodniczył ks. Paweł Dułak, a Słowo Boże skierował do nas ks. Jan Lubiński (jeszcze do niedawna diakoni, którzy odbywali u nas swoje praktyki duszpasterskie). Wszyscy Księża udzielili prymicyjnego błogosławieństwa. 

Dziś dla naszej wspólnoty parafialnej jest jeszcze jeden powód do świętowania, Ksiądz Proboszcz obchodzi swoje imieniny! Życzymy Bożego błogosławieństwa, wielu łask wyproszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego i Matki Bożej Królowej Rodzin!

13 czerwca 2020

więcej

 
12 czerwca 2020
 
Niezwykły Gość

Niezwykły Gość

We wtorek, 9 czerwca 2020 r. odwiedził Kościerzynę Prezydent RP Andrzej Duda. W programie spotkania z mieszkańcami naszego miasta i rejonu nie zabrakło  nawiedzenia Patronki naszego miasta, Matki Bożej Królowej Rodzin. W naszej parafii i sanktuarium pan Prezydent modlił się w kościele oraz złożył kwiaty przed tablicą upamiętniająca pobyt śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na placu św. Jana Pawła II.

13 czerwca 2020
 
Tajemnica Trójcy Świętej - Uroczystość Odpustowa

Tajemnica Trójcy Świętej - Uroczystość Odpustowa

Niedziela Trócy Świętej to wielka Uroczystość w naszej wspólnocie parafialnej. Przez całą niedzielę zgłębialiśmy tajemnicę Jedynego Boga w Trzech Osobach i obchodziliśmy "imieniny" naszej wspólnoty. O godzinie 12.30 była sprawowana suma odpustowa pod przewodnictwem dziekana kościerskiego ks. prałata Jana Ostrowskiego w intencji wszystkich parafian. Dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili swoją obecnością i zaangażowaniem dzisiejszą uroczystość oraz modlili się wspólnie z nami w naszej świątyni przez cały czas odpustu.

7 czerwca 2020
 
W końcu razem!

W końcu razem!

2 czerwca, po dwumiesięcznej przerwie, gdzie byliśmy tylko on-line, podjęliśmy spotkania Wspólnoty Domowników Boga. Dziękujemy wszystkim animatorom i członkom Wspólnoty za wierne trwanie w formacji.

Tego dnia odwiedził nas biskup Arkadiusz Okroj, który w naszej diecezji odpowiada za formację Domowników Boga. Przybył do nas z nowym regulaminem dla Wspólnoty. Wyraził ogromną radość z tego, co już udało się nam osiągnąć w formacji i zachęcił, by nie ustawać w dalszym pogłębianiu i rozwijaniu swojej wiary. Na zakończenie przekazał oficjalnie ks. proboszczowi nowy regulamin i wszystkim nam udzielił pasterskiego błogosławieństwa. 

3 czerwca 2020
 
Dziękczynienie za 10 lat kapłaństwa

Dziękczynienie za 10 lat kapłaństwa

W święto NMP Matki Kościoła, dnia 1 czerwca br. gościliśmy w naszej parafii i sanktuarium kapłanów, którzy obchodzili 10. lecie prezbiteratu. Wspólna Msza święta  o godz. 11.00 była podziękowaniem za dar kapłaństwa, ale też dar życia oraz łaskę powołania i misji w Kościele. Wspominaliśmy bliskim naszemu sercu rodziców, rodziny nasze, naszych dobrodziejów i lud Boży, któremu służymy. Polecaliśmy w modlitwie zmarłego bpa święceń Jana Szlagę, naszych księży profesorów i rodziców. Mszy świętej przewodniczył ks. prof. Jan Doppke z Pelplina, opiekun rocznika święceń, a homilię wygłosił ks. Antoni Bączkowski, ówczesny nasz rektor, dzisiaj proboszcz tutejszej parafii. Aktem zawierzenia Matce Bożej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej zakończyliśmy liturgię.  Spotkanie kontynuowaliśmy przy stole na gościnnej plebani. Dziękujemy tak licznie przybyłym parafianom kościerskim za wspólną modlitwę.

2 czerwca 2020
 
Napełnieni Duchem

Napełnieni Duchem

Drodzy Parafianie!

Od wczoraj – decyzją władz państwowych – zniesiony jest limit osób na Mszy świętej i nabożeństwach. Zapraszamy do powrotu do kościoła i uczestnictwie w liturgii. Przestrzegajmy wskazań epidemicznych, które nadal obowiązują.

Ksiądz Biskup Diecezjalny z dniem 6 czerwca br. odwołuje dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych. Nie dotyczy to osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Wznawiamy od przyszłego tygodnia spotkania formacyjne i duszpasterskie w naszej parafii według ustalonego grafiku przed ich zawieszeniem. Zapraszamy do kontynuacji formacji. Prosimy uwzględniać w ramach spotkań obowiązujące zasady sanitarne.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego pragniemy przypomnieć sobie dary i owoce Ducha Świętego, które otrzymaliśmy w Kościele. Czytajmy Katechizm Kościoła Katolickiego, numery 1830-1832.
„Bez pomocy Ducha Świętego nie możemy przyjąć do naszego życia Jezusa Chrystusa jako Pana i Odkupiciela. Nie możemy stać się żywym świadkiem Chrystusa. Bez pomocy Ducha Świętego „nikt nie może powiedzieć «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12, 3). Bez pomocy Ducha Świętego nie potrafimy poznać prawdziwego Jezusa, umiłować Go całym sercem ani też naśladować Go w codziennym życiu. Tylko Duch Święty może uczynić nasze życie żywym mieszkaniem Jezusa. Tak, jak tego dokonał w życiu Maryi. Moc Ducha Świętego sprawia, że Jezus w nas się rodzi i wzrasta, aż do granic, kiedy człowiek może powiedzieć: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 14).

Znamy siedem darów Ducha Świętego: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar wiedzy, dar bojaźni Pańskiej i dar pobożności. One najpełniej objawiają się w życiu Jezusa. W życiu Jezusa, na którego zstąpił Duch Święty, widzimy też najpełniej owoce Ducha Świętego. A są nimi: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22‑23). Bez pomocy Ducha Świętego nie potrafimy być ludźmi Jego darów i owoców, na wzór Jezusa. Dlatego Duch Święty pragnie nas nieustannie obdarowywać swoimi darami i czeka na to, byśmy otworzyli serca i na co dzień żyli według Jego darów – po to, byśmy przynosili Jego owoce w naszym życiu.

Nie zawsze jednak potrafimy przyjmować życiodajne dary Ducha Świętego. Jakże często zapominamy, że przez sakramenty święte – zwłaszcza chrztu i bierzmowania – dary te są złożone w naszych sercach, pozostają do naszej dyspozycji. Tymczasem trudy codziennego życia tak nas zaprzątają, że nie pamiętamy o tych darach. I wtedy czujemy się osamotnieni czy też zagubieni”.


Św. Paweł zachęca: „Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy". Spróbujmy pod tym kątem rozeznać i przeanalizować nasze religijne życie. Czy jest to rzeczywiście Duch Święty, który w nas działa?


Przybądź Duchu Święty,
… przyjdź Światłości sumień …
Obmyj, co nie święte,
… rozgrzej serca twarde …

30 maja 2020
 
Najdłuższa tradycja naszej wspólnoty

Najdłuższa tradycja naszej wspólnoty

346. Piesza Pielgrzymka do Wejherowa w tym roku miała inne akcenty. Był czas na Mszę św. tradycyjnie w dniu wyjścia grupy, było wspólne czuwanie i modlitwa apelowa, było też nabożeństwo majowe na zakończenie tego historycznego wydarzenia. Dziękujemy za wspólny czas modlitewny!

26 maja 2020
 
< 1 . . . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . . . 218 >