rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

U źródła łaski

U źródła łaski

Drodzy Parafianie!

Przygotowujemy się do uroczystości Zesłania Ducha Ducha Świętego. W Pelplinie, w Wigilię tej uroczystości, tj. 30 maja, w bazylice katedralnej odbędzie się Diecezjalne Forum Duszpasterskie „U źródła łaski”. Zapraszam w ten dzień wszystkie wspólnoty, grupy, ruchy i stowarzyszenia, które działają przy naszej parafii oraz wszystkich chętnych parafian do wspólnej modlitwy za pośrednictwem internetu pod przewodnictwem naszych Księży Biskupów. Rozpoczęcie o godz. 18.00. Szczegóły na stronie diecezjalnej TUTAJ i Radiu Głos TUTAJ.

Święty Jan Paweł II, dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem, wyznał, że ojciec nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. Powiedział: „Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”. I wtedy przekazał mu następującą modlitwę:

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku św. Jan Paweł II polecał tę właśnie modlitwę na spotkaniu z młodzieżą przy kościele św. Anny w Warszawie. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.

 

23 maja 2020
 
Rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Drodzy Parafianie!

Jest naszym wspólnotowym pragnieniem, aby szczególnie te dwa dni: niedziela i poniedziałek przeżyć w duchu wdzięczności za dar powołania i misji św. Jana Pawła II. Wspólna modlitwa tu w kościele, ale też w naszych rodzinach niech będzie znakiem łączności z niebem.

Niezwykłym jest list Papieża Seniora Benedykta XVI na 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II. Jest to jedno z najcenniejszych świadectw, które warte jest przemyślenia i rozważenia (zamieszczony poniżej). Na kanwie tego wzruszającego przesłania zachęcamy parafian i wszystkich chętnych, aby w formie pisemnej podzielili się swoim świadectwem o św. Janie Pawle II. Odpowiedzmy na pytanie: „Jaki zostawił w nas ślad św. Jan Paweł II?” Świadectwa można przekazać do biura parafialnego, przesłać pocztą czy przez stronę internetową: [email protected] do końca czerwca br.

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej wraz z Diecezjalnym Radiem Głos zapraszają do wzięcia udziału w inicjatywie pt. „Św. Jan Paweł II i… JA”. Informacje na temat akcji znajdują się na plakacie oraz na stronie internetowej TUTAJ.

Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio 18 maja br. o godzinie 18.00 wyemitują widowisko muzyczne „Santo subito – Prorok naszych czasów”. Będą też inne programy wspomnieniowe.

Wciąż trwamy w stanie epidemii w naszym kraju. Od dziś – według przekazu władz państwowych - możemy jednak coraz liczniej spotykać się na liturgii. W naszym kościele jednorazowo może przebywać 140 osób. Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa we Mszach świętych i nabożeństwach, także dzieci i młodzież.

Ks. Biskup Diecezjalny z dniem 13 maja zniósł ograniczenia dotyczące wprowadzania trumny do kościoła i używania tylko trzeciej formy pogrzebu.

16 maja 2020
 
List Benedykta XVI na stulecie urodzin św. Jana Pawła II

List Benedykta XVI na stulecie urodzin św. Jana Pawła II

18 maja upłynie 100 lat od urodzin papieża Jana Pawła II w małym polskim mieście Wadowice. Polska, którą trzy sąsiednie mocarstwa – Prusy, Rosja i Austria – podzieliły między siebie i okupowały przez ponad sto lat, po pierwszej wojnie światowej odzyskała niepodległość. Było to wydarzenie budzące wielkie nadzieje, ale domagające się także wielkich wysiłków, ponieważ organizujące się na nowo państwo ciągle odczuwało nacisk obydwu mocarstw – Niemiec i Rosji. W tej sytuacji opresji, ale przede wszystkim nadziei, wzrastał młody Karol Wojtyła, który niestety bardzo wcześnie stracił swą matkę, brata, a na koniec także ojca, któremu zawdzięczał swoją głęboką i gorącą pobożność. Młodego Karola pociągały szczególnie literatura i teatr, dlatego po uzyskaniu matury zaczął najpierw studiować te dwa przedmioty.

16 maja 2020

więcej

 
Nabożeństwa majowe

Nabożeństwa majowe

Drodzy Parafianie!

W tym czasie paschalnym rozpoczynamy kolejny, podarowany nam przez Opatrzność miesiąc maj, „w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi”. W naszej parafii i naszych maryjnych sanktuariach pragniemy to wyrazić na sposób bardzo serdeczny i duchu wielkiej wiary, z nadzieją.

Papież Franciszek zachęca: „W naszym życiu nie jesteśmy sami. Zawsze pomaga nam i towarzyszy Maryja Panna, która dzisiaj jawi się nam jako pierwsza spośród świętych, jako pierwsza uczennica Pana. Oddajmy się Jej w opiekę i przedstawmy Jej nasze smutki i radości, lęki i aspiracje. Pod jej obronę powierzmy wszystko i bądźmy pewni, że na nas patrzy i troszczy się o nas z matczyną miłością”.

W tym czasie epidemii jesteśmy zaproszeni do odmawiania różańca, tak osobiście jak i w rodzinach, w naszych domach. Na zakończenie można odmówić dwie modlitwy, które odmawiać będzie z nami papież Franciszek. Pamiętajmy o naszych przydrożnych krzyżach, kapliczkach czy figurach.

Mamy wiele intencji, które chcemy przedłożyć dobremu Bogu za wstawiennictwem Jego Matki, naszej Pani i Królowej:
• o ustanie epidemii
• o wdzięczność dla wszystkich służb, które walczą o życie i zdrowie każdego z nas
• o zgodę w naszej Ojczyźnie
• o pogłębienie relacji  w naszych rodzinach
• o więź miłości i cierpliwości, przebaczenia i życzliwości w naszych środowiskach rodzinnych i naszej pracy
• o nasze dzieci, które mają przyjąć po raz pierwszy Komunię świętą i ich rodziny
• o nasze młode pokolenie, aby nie traciło wartości i ideałów na których pobudują przyszłe życie, szczególnie polecamy młodzież, która przygotowuje się do bierzmowania i ich rodziny
• o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej z naszej parafii: w kapłaństwie, życiu zakonnym, w dziele misyjnym i do instytutów świeckich
• o deszcz, by rolnicy, sadownicy, ogrodnicy mogli zebrać plon, aby nie zabrakło nam żywności

2 maja 2020
 
Modlitwy Ojca Świętego na miesiąc maj

Modlitwy Ojca Świętego na miesiąc maj

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.

1 maja 2020

więcej

 
Orędzie na 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Orędzie na 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Drodzy bracia i siostry!

4 sierpnia ubiegłego roku, w 160. rocznicę śmierci świętego Proboszcza z Ars, zechciałem wystosować List do kapłanów, którzy codziennie poświęcają swe życie powołaniu, jakie skierował do nich Pan, służąc Ludowi Bożemu.

Przy tej okazji wybrałem cztery kluczowe słowa – smutek, wdzięczność, odwaga i uwielbienie – by podziękować kapłanom i wesprzeć ich posługę. Uważam, że dziś, w 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, słowa te mogą zostać podjęte na nowo i skierowane do całego Ludu Bożego na tle fragmentu Ewangelii, który mówi nam o szczególnym doświadczeniu, które spotkało Jezusa i Piotra podczas burzliwej nocy nad jeziorem Tyberiadzkim (por. Mt 14, 22-36).

Po rozmnożeniu chlebów, które wprowadziło tłum w zachwyt, Jezus nakazał swoim uczniom wsiąść do łodzi i wyprzedzić Go na drugi brzeg, zanim odprawi lud. Obraz tej przeprawy przez jezioro w jakiś sposób przypomina podróż naszego istnienia. Łódź naszego życia powoli płynie naprzód, wciąż niespokojna, ponieważ szuka szczęśliwej przystani, gotowa rzucić wyzwanie niebezpieczeństwom i możliwościom morza, ale także oczekująca na manewr sternika, który ostatecznie naprowadzi na właściwy kurs. Czasami jednak może się zdarzyć, że się zagubi, że da się oślepić iluzjami, zamiast podążać za latarnią morską, która prowadzi ją do bezpiecznego portu, lub że zderzy się z przeciwnymi wiatrami trudności, wątpliwości i obaw.

1 maja 2020

więcej

 
Drodzy Parafianie!

Drodzy Parafianie!

Czas epidemii trwa i nikt nie wie, kiedy będzie inaczej… Dostosowujemy wszystkie decyzje i działania parafialne do wymogów władz państwowych i kościelnych. Chodzi  o principia: o zdrowie, bezpieczeństwo, a w konsekwencji o nasze życie. Pomagajmy sobie wzajemnie. W duchu solidarności i życzliwości przeżywajmy te dni.

Otrzymaliśmy nowe wytyczne władz państwowych. Od poniedziałku 20 kwietnia liczba uczestniczących we Mszy świętej i nabożeństwach jest dostosowana do powierzchni kościoła. W naszym kościele, w jednym czasie, odtąd mogą przebywać i uczestniczyć  w liturgii 93 osoby, przy zastosowaniu przepisów państwowych o zachowaniu odległości i zasłanianiu twarzy. Miejsca są oznaczone.

Uroczystości I Komunii świętej – w najbliższą niedzielę – ze względu na stan epidemii nie odbędą się. Ksiądz Biskup Diecezjalny przekazał dnia 15 kwietnia wytyczne dla naszej diecezji o przeniesieniu  tych uroczystości na jesień.

Drodzy Rodzice, Kochane dzieci! Uroczystość I Komunii świętej w naszej parafii przeniesiona zostaje na niedzielę, dnia 27 września, z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione następujące warunki:
a/ ustalając datę „należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy przestrzegać zarówno prawa kościelnego jak i państwowego”,
b/ „po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, należy przewidzieć okres co najmniej 10-dniowego bezpośredniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz I Komunii świętej”.

Ksiądz Biskup przekazuje też informację, że bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się dopiero po powrocie młodzieży do nauki w szkole. Wtedy zostanie ustalona nowa data bierzmowania.

18 kwietnia 2020
 
Życzenia na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Życzenia na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Drodzy Parafianie, Goście, Sympatycy naszej parafii i sanktuarium!

Wspólnie stajemy przy pustym grobie. Zdziwieni, zatrwożeni, nie rozumiejący tego, co się stało. „Ludzkie dzieje nie kończą się na kamieniu nagrobnym, ponieważ dzisiaj odkrywają żywy kamień: Jezusa zmartwychwstałego. My, jako Kościół, jesteśmy na Nim zbudowani, i nawet gdy tracimy ducha, kiedy jesteśmy kuszeni, aby osądzać wszystko na podstawie naszych niepowodzeń, On przychodzi, aby uczynić wszystko nowe, obalić nasze rozczarowania.” (Papież Franciszek)

Wielkanoc to poranek, nowy blask rzeczywistości. Jezus wstaje z grobu i sam staje się czystym światłem Boga. W Zmartwychwstałym wszystko jest nowe. Odkryjmy w swoim życiu Boga! Niech stanie się szansą na dojrzałość myśli, odpowiedzialnością za wypowiadane słowa i mądrością w  dokonywanych wyborach.

Obecne dzieje zaskakują, czas epidemii nie daje łatwych odpowiedzi. Gdzie ich szukamy?!

Życzymy Wam odnowienia wiary w Zmartwychwstałego, nadziei na spotkanie z Nim i rozpoznania siebie przez miłość. Nastał nowy dzień Boga dla każdego z nas. Rozpoznajmy się w Bogu, który jest Światłością!


ks. proboszcz Antoni Bączkowski
wraz z Duszpasterzami

 

Nawiązując do życzeń, kiedy wciąż trzeba nam trwać w niepewności co do końca stanu epidemii w naszym kraju, chcemy Wam Drodzy Parafianie podziękować:
- za wspólne duchowe trwanie przy Panu,
- wspólną modlitwę na liturgii i za siebie nawzajem,
- za słowa życzliwości, otuchy i wsparcia,
- za znaki obdarowania,
- za prośby o błogosławieństwo, które czynimy z ochotą i po wielokroć,
- za wszystkie przekazane życzenia tak od każdego z Was, Waszych rodzin, wspólnot czy instytucji. Jesteście dla nas wielkim skarbem nadziei i dobra! Trzymajmy się razem, trwajmy na modlitwie przez pośrednictwo naszej Pani i Królowej Matki Bożej Kościerskiej.

11 kwietnia 2020
 
< 1 . . . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . . . 218 >