rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Śniadanie wielkanocne

Śniadanie wielkanocne

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego.

Następnie ojciec rodziny lub prowadzący modlitwę rozpoczyna słowami: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wszyscy odpowiadają: Amen. Prowadzący modlitwę mówi: Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję. Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego. Z Ewangelii według świętego Marka. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”». Po odczytaniu tekstu prowadzący modlitwę mówi: Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Wszyscy: Ojcze nasz… Prowadzący modlitwę mówi: Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o ustanie epidemii, za chorych i służby medyczne, za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi: Wszyscy: Zdrowaś Maryjo… Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi:

Módlmy się. Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, np. Zwycięzca śmierci…

8 kwietnia 2020
 
"Panie, do kogóż pójdziemy?"

"Panie, do kogóż pójdziemy?"

Zapraszamy do skorzystania z rekolekcji przygotowanych przez Wydział Duszpasterski naszej diecezji:

https://www.youtube.com/channel/UCnjKuLrKJvJ9eJf_9CKzsVQ

8 kwietnia 2020
 
Wielki Tydzień

Wielki Tydzień

Ogłoszenia Ks. Proboszcza i Duszpasterzy do Parafian na czas Wielkiego Tygodnia!

Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowania do przeżycia Tajemnicy Paschalnej Pana Jezusa. Wchodzimy w ten czas  jako  ludzie obolali, a nade wszystko złaknieni Boga, pragnący Jego obecności sakramentalnej.
 
Pragnę Was poprosić  – czas podarowany nam dziś jest inny, a co zatem idzie należy go też inaczej przeżyć. To nie strach i lęk winno mieć pierwszeństwo w naszym myśleniu i postępowaniu. Uczymy się od św. Jana Pawła II, którego 15. rocznicę odejścia do Domu Ojca przeżywaliśmy w miniony czwartek (2 IV), a w maju (18 V) będziemy obchodzić 100 lecie jego urodzin, który zwykł był powtarzać: „jestem bardzo w rękach Bożych”. Obecność Boga, pragnienie Boga niech wyzwala w nas szczere uczucia więzi i braterstwa.  Boża Opatrzność czuwa nad nami!

Kochani! Liturgię Triduum Paschalnego, a więc Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilię Paschalną będziemy przeżywać w oddaleniu, Wy w waszych domach, łącząc się z nami przez telewizję internetową. Będzie transmisja on-line z naszego kościoła i sanktuarium. Bądźmy razem, odłóżcie na ten czas wszystkie inne zajęcia. Nie ma ważniejszych dni w ciągu roku liturgicznego jak ten szczególny czas.

Transmisje:

Wielki Czwartek, Wielki Piątek na żywo o godz. 18.00 przez kościerzyna24.info, o godz. 20.00 przez lokalną TV kablową.

Wielka Sobota na żywo o godz. 21.00 przez kościerzyna24.info, o godz. 23.00 przez lokalną TV kablową.

W dniach Triduum Paschalnego (od czwartku do soboty) kościół będzie otwarty w godzinach 8.00 – 16.00.

Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu – tylko w salkach katechetycznych!
- w Poniedziałek, Wtorek i Środę w godz. 6.30 – 10.00, 16.00 – 18.00 oraz 19.00 – 21.00;
- w Wielki Czwartek w godz. 8.00 – 10.00;
- w Wielki Piątek w godz. 8.00 – 10.00;
- w Wielką Sobotę w godz. 8.00 – 10.00;
- w I Święto spowiedzi nie słuchamy.

W czasie trwania spowiedzi świętej (poza Triduum Paschalnym), Komunia święta będzie udzielana w kościele co pół godziny.

W czasie Triduum Paschalnego Komunię Świętą poza Liturgią będziemy udzielać tylko chorym i umierającym, zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej.

Skarbonki wielkopostne składamy na ołtarzach bocznych i pod chórem przez cały tydzień.

9 kwietnia 2020
 
Żal doskonały

Żal doskonały

INSTRUKCJA DO „ŻALU DOSKONAŁEGO” 

Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, skutkuje odpuszczeniem grzechów ciężkich. 

Sobór Trydencki (1551) naucza: „Ponadto [sobór] naucza, że chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje człowieka z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu. Skrucha zaś niedoskonała - zwana «atritio», która zwykle powstaje z przemyślenia brzydoty grzechu lub ze strachu przed gehenną i karami - jeśli w nadziei przebaczenia wyklucza wolę grzeszenia, oświadcza [sobór], nie tylko nie czyni człowieka hipokrytą i większym grzesznikiem, ale jest prawdziwym darem Boga i poruszeniem Ducha Świętego, nie zamieszkującego jeszcze w duszy, ale tylko poruszającego, przez co wsparty penitent przygotowuje sobie drogę do sprawiedliwości” (Sobór Trydencki, Nauka o sakramencie pokuty, r. 4).

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza w nr 1452: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany ‘żalem doskonałym’ lub ‘żalem z miłości’ (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” [podkreślenie moje – K.G.].

W PRAKTYCE ZATEM:

W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:

1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);

2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);

3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy;

4) [pożyteczne, lecz niekonieczne:] przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;

5) przyjąć Komunię świętą (sakramentalnie lub duchowo).

31 marca 2020
 
Odpusty na czas pandemii

Odpusty na czas pandemii

STOLICA APOSTOLSKA UDZIELA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:

·        cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;

·        pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;

·        ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;

·        będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

·        nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;

·        być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności

lub

przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;

·        mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

30 marca 2020
 
Komunia Święta Duchowa

Komunia Święta Duchowa

INSTRUKCJA DO KOMUNII DUCHOWEJ:

Sobór Trydencki (1551) naucza: "Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb - żywą „wiarą, która działa przez miłość” - odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo" - Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8.

W PRAKTYCE ZATEM:

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można - jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej - wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem.

Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu.

Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w transmisji mszy św. (ale UCZESTNICTWA - a nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie innych rzeczy...). W innych przypadkach zacząć warto od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii duchowej odmówić Modlitwę Pańską oraz "Panie, nie jestem godzien...".

30 marca 2020

więcej

 
Ważne Ogłoszenia!

Ważne Ogłoszenia!

Ogłoszenia Ks. Proboszcza i Duszpasterzy do Parafian na czas epidemii!

Przeżywamy wspólnie trudny czas epidemii. Izolacja, nieprzemieszczanie się i zastosowanie się do wytycznych władz i ekspertów medycyny to nakaz chwili. Tylko przez solidarność postaw i zachowań możemy osiągnąć zamierzony skutek, unikniemy zagrożenia życia. Prosimy – nie wychodźcie z domów i mieszkań! Nowe dyrektywy: na liturgii może być nie więcej niż 5 osób. Niech więc przybędą tylko wydelegowani przez rodzinę, których intencja Mszy św. jest odprawiana.

Bądźmy dla siebie wsparciem i pomocą. Dla nas ludzi wiary nie ma beznadziei. Wszystko jest po coś! Mamy siebie, a nad nami jest Boża Opatrzność. Na pewno to dla nas próba wiary – czy wyjdziemy z tego doświadczenia mocniejsi i dojrzalsi?! Jesteśmy wszyscy w rękach Boga, a On „nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył” (Ez 33,11). Od wieków z naszego sanktuarium płynie przemożne wstawiennictwo Matki Bożej, która jest nam dana jako pomoc i obrona. Uchwyćmy się tego skrawka naszej wiary i jeszcze bardziej zaufajmy Bogu przez Maryję.

Dlatego zachęcamy Was do wspólnej modlitwy, w myśl słów Pana Jezusa: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Umacniajmy się przez wspólne bycie razem przed Panem! Przyjęcie Komunii świętej duchowo, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego, niech też spotęguje uczucia większej wiary. Nasze uczestnictwo we Mszy św. on-line w niedzielę o godz. 9.30 niech będzie znakiem jedności. Skorzystajmy z wielu propozycji medialnych, aby uczestniczyć w rekolekcjach, Drodze Krzyżowej (on-line w piątek o godz. 17.30) czy Gorzkich Żalach (on-line w niedzielę o godz. 17.00). Czytajmy codziennie Pismo Święte, nade wszystko z liturgii na każdy dzień.

W I sobotę miesiąca będziemy z naszego kościoła i sanktuarium transmitować on-line Mszę Świętą o godz. 8.30 wraz z nowenną do Matki Bożej Królowej Rodzin i nabożeństwem I soboty.

Ta tęsknota – aby być razem – jako wspólnota parafialna, jeszcze bardziej się wzmogła przez nowe wymagania co do zwalczenia epidemii. Jesteśmy razem z Wami jako Wasi Duszpasterze codziennie na modlitwie różańcowej o godz. 20.30. Polecamy Was Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej z naszych sanktuariów i błogosławimy Was.

Biuro parafialne jest nieczynne do 13 kwietnia, do Świąt Wielkanocnych włącznie. Ofiary za intencje oraz wszelkie inne zobowiązania czy sprawy, będzie można załatwiać i uregulować w kancelarii  po ustaniu restrykcji co do przemieszczania się.

W sprawach nagłych, sakramentu chorych czy pogrzebu można kontaktować się z kapłanem dyżurującym pod numerem telefonu: 736.382.283.

W tym tygodniu od poniedziałku do środy Msze Święte będą odprawiane  - w rytmie rekolekcyjnym (choć rekolekcji nie będzie)– o godz. 6.30, 7.30, 8.30 oraz 16.30 i 18.00.

28 marca 2020

więcej

 

Słowo Biskupa Pelplińskiego

SŁOWO   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO

Siostry i Bracia,

Bracia Kapłani,

W tegorocznym czasie Wielkiego Postu niektórzy z nas zostali dotknięci chorobą, inni są jej świadkami, a wszyscy doświadczamy ograniczeń z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego. Dla nas wszystkich jest to również wezwanie do nawrócenia i refleksji nad sensem życia. Jednocześnie jest to czas, kiedy wyrażamy wzajemne zrozumienie i solidarność przez przestrzeganie zarządzeń władz państwowych, aby nie dopuszczać      do rozprzestrzeniania się niebezpieczeństwa. Temu mają również służyć „Wskazania dotyczące dyscypliny sakramentów i sakramentaliów w diecezji pelplińskiej w czasie zagrożenia epidemicznego”.

Serdecznie dziękuję Wam, drodzy Kapłani, za Waszą posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a zwłaszcza za dostosowywanie duszpasterstwa do szczególnych wymagań i organizowanie transmisji on-line z kościołów parafialnych. Wszystkim Wam drodzy Siostry i Bracia dziękuję za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do ograniczeń, spowodowanych zarządzeniami władz państwowych.

Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę Was, abyście     nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczacie, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Trwam na modlitwie za Was wszystkich, a szczególnie za tych, którzy walczą z wirusem i opiekują się chorymi. Na ten trudny czas wszystkim z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna

   Biskup Pelpliński

 

27 marca 2020

więcej

 
< 1 . . . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 . . . 218 >