rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Boże Narodzenie 2020

Boże Narodzenie 2020

 

 Drodzy Parafianie, goście i sympatycy naszej parafii i sanktuarium!

Ta Święta Noc jest oczekiwaniem na nowość życia. Bóg się rodzi! On jest dla człowieka największą niespodzianką i darem. W tej nocy niepokojów, zawirowania w dziejach świata, czasu pandemii, potrzebna jest OBECNOŚĆ i potrzebne są gesty miłości.

Stańmy się uczniami posłanymi przez Boga – na wzór prostych pasterzy z Betlejem – aby najpierw czujnie oczekiwać, potem pójść, podjąć ryzyko, opowiedzieć o pięknie obecności Boga, który stał się człowiekiem.

Módlmy się razem z Papieżem: <<„Pójdźmy do Betlejem” (Łk 2, 15): tak mówili i uczynili pasterze. Również my, Panie, chcemy przybyć do Betlejem. Droga, także i dzisiaj prowadzi pod górę: trzeba pokonać szczyt egoizmu, nie możemy się zsunąć w jary światowości i konsumpcjonizmu. Panie, chcę dotrzeć do Betlejem, bo tam właśnie na mnie czekasz. I chcę uświadomić sobie, że Ty, złożony w żłobie, jesteś chlebem mojego życia. Potrzebuję delikatnego aromatu Twojej miłości, abym był z kolei chlebem łamanym dla świata. Weź mnie na swoje ramiona, dobry Pasterzu: miłowany przez Ciebie, będą mógł także i ja miłować i brać braci za rękę. Wtedy będzie Boże Narodzenie, kiedy będą mógł Tobie powiedzieć: „Panie, Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham” (J 21,17)>> Papież Franciszek

Wyznać Miłość, przyznać się do Prawdy, dawać świadectwo o Bogu, który jest dla mnie Dobrem największym – oto przesłanie nadziei naszego wierzącego serca.

Serdecznie Was pozdrawiamy i spraszamy Bożego błogosławieństwa.

 

Ks. Antoni Bączkowski

Proboszcz

wraz z Wikariuszami

 

22 grudnia 2020

powrót