rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Brewe Apostolskie

     Od dawien dawna wierni wszystkich stanów pełni ufności uciekają się do Dziewicy Maryi, dogłębnie przekonani, że otrzymają łaskawie nadprzyrodzone dobra i niezawodnej do-znają pomocy. My zaś chcemy, ażeby ta pobożność jeszcze bardziej rosła i czyniła postępy, i dlatego uznaliśmy za stosowne wyjść naprzeciw oczekiwaniom Czcigodnego Brata Jana Szlagi, Biskupa Pelplińskiego, który prosił, aby sławny obraz Najświętszej Maryi Panny, Królowej Rodzin, znajdujący się w parafialnej świątyni miasta Kościerzyny, w Naszym imieniu i Naszą powagą został ukoronowany cennym diademem...

Papież Jan Paweł II na wieczną rzeczy pamiątkę

Od dawien dawna wierni wszystkich stanów pełni ufności uciekają się do Dziewicy Maryi, dogłębnie przekonani, że otrzymają łaskawie nadprzyrodzone dobra i niezawodnej do-znają pomocy. My zaś chcemy, ażeby ta pobożność jeszcze bardziej rosła i czyniła postępy, i dlatego uznaliśmy za stosowne wyjść naprzeciw oczekiwaniom Czcigodnego Brata Jana Szlagi, Biskupa Pelplińskiego, który prosił, aby sławny obraz Najświętszej Maryi Panny, Królowej Rodzin, znajdujący się w parafialnej świątyni miasta Kościerzyny, w Naszym imieniu i Naszą powagą został ukoronowany cennym diademem. Dlatego po zatwierdzeniu tego wszystkiego, co postanowiła Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, z pełni swej władzy korzystając, pozwalamy, ażeby Obraz Najświętszej Maryi Panny, o którym co dopiero powiedzieliśmy, w Naszym imieniu i Naszą powagą mógł zostać uwieńczony cennym diademem, z zachowaniem, oczywiście, przepisów świętej liturgii. Wszyscy zresztą wiedzą, że u Polaków Maryja Dziewica jest żarliwą czcią otaczana. Ona bowiem w ciągu wieków uchodziła jakby za przedmurze broniące nieskazitelności ich wiary, jak też własnej religii i kultury. Zachęceni przykładem świętych, życzymy, ażeby tam, gdy obraz Dziewicy zostanie tak wyjątkowo uczczony, wierni jeszcze większym zapałali nabożeństwem do Niebieskiej Matki.

Dan w Rzymie u Świętego Piotra, pod Pierścieniem Rybaka, dnia 11 stycznia roku 1998, w dwudziestym roku Naszego pontyfikatu.
+ Angelus Kardynał Sodano
Sekretarz Stanu

20 października 2010

powrót