rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Dekret ustanawiający Maryjne Sanktuarium w Kościerzynie

     Czcigodni Bracia Kapłani, Najmilsi w Chrystusie Bracia i Siostry, Ukochana Młodzieży. ZIEMIA KOŚCIERSKA, słynąca ze swej trzykroć-wiekowej pielgrzymki do wejherowskiej Kalwarii, w przeszłości również otaczała gorącą czcią Bogurodzicę Dziewicę, poczętą niepokalanie Najświętszą Maryję Pannę. Dowodem tego są liczne ołtarze maryjne w kościołach Kościerskiego dekanatu, a przede wszystkim świątynia Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów oraz laskami słynący obraz Matki Boskiej Kościerskiej w kościele farnym...

Biskup Chełmiński Pelplin
Ldz-417/70/0rd.
Pelplin, dnia 11.10.1970 r.

Czcigodni Bracia Kapłani, Najmilsi w Chrystusie Bracia i Siostry, Ukochana Młodzieży.
ZIEMIA KOŚCIERSKA, słynąca ze swej trzykroć-wiekowej pielgrzymki do wejherowskiej Kalwarii, w przeszłości również otaczała gorącą czcią Bogurodzicę Dziewicę, poczętą niepokalanie Najświętszą Maryję Pannę. Dowodem tego są liczne ołtarze maryjne w kościołach Kościerskiego dekanatu, a przede wszystkim świątynia Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów oraz laskami słynący obraz Matki Boskiej Kościerskiej w kościele farnym. Sobór Powszechny Watykański II, streszczając w ostatnim rozdziale Konstytucji dogmatycznej ?O Kościele" naukę o osobie i posłannictwie Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, uwypuklił Jej wyjątkowe stanowisko w porządku odkupienia oraz w porządku zbawienia ludzkiego rodzaju. Nadto, Ojciec Święty Paweł VI podczas uroczystego zakończenia trzeciej sesji Soboru Powszechnego Watykański II na nowo poświecił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi i ogłosił Ją Matką Kościoła świętego. Idąc w kierunku posoborowego pogłębienia kultu Najświętszej Maryi Panny ustanawiam w Farze kościerskiej MARYJNE SANKTUARIUM Dla całej Kościerskiej Ziemi, tak bardzo wiernej i bezgranicznie oddanej Bogu, Chrystusowi, Maryi i Kościołowi świętemu. Niechaj czciciele Bogurodzicy Dziewicy ochoczo i często, a zwłaszcza w przełomowych chwilach swego życia dążą pielgrzymim szlakiem do fary kościerskiej, by tam, w gorącej modlitwie błagać o skuteczne wstawiennictwo Tę, którą teologia nazywa ,,Wszechmocą proszącą". Niechaj mieszkańcy Kościerskiej Ziemi w codziennym pacierzu, a zwłaszcza odmawiając różaniec, rozważają życie i cnoty Maryi; niech w swoim życiu osobistym, rodzinnym i społecznym naśladują dany przez Członków św. Rodziny Nazaretańskiej przykład; niech wierni trwają pod krzyżem Chrystusowym wraz z Maryją, Współodkupicielką rodzaju ludzkiego. Niech królująca dziś w chwale Pośredniczka wszystkich łask przyjmie nasze oddanie się w niewolę Jej macierzyńskiej miłości i do-prowadzi ukochane swe dzieci - mieszkańców Kościerskiej Ziemi do radości wiecznego życia. Przyjmijcie, na ten pochód maryjny do Boskiego Serca Jezusowego, moje, z najczulszego serca płynące, arcypasterskie błogosławieństwo.

Dan w Pelplinie, w VIII rocznicę rozpoczęcia Soboru Powszechnego Watykańskiego 11, dnia 22 października roku Pańskiego 1970.
+ Kazimierz Józef Kowalski
Biskup Chełmiński

20 października 2010

powrót