rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Dziewięć modlitw do Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin

     Dla wszystkich wiernych przygotowaliśmy dziewięć modlitw do Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin.

I.

Bądź pozdrowiona, Przenajświętsza Maryjo, Matko Boża, Królowo rodzin, Błogosławiona między niewiastami. Tyś poczęła bez zmazy Jezusa Chrystusa, Tyś porodziła Stwórcę i Zbawiciela świata. 0 Pani nasza, Twojej łasce i straży polecam moją duszę i ciało; Tobie powierzam moje radości i smutki, nadzieje i zwątpienia. Błagam Cię, Matko Miłosierdzia, aby wszystkie moje myśli, słowa i uczynki były zgodne z przenajświętszą wolą Twojego Boskiego Syna. Amen.

II.

Najświętsza Panno, Matko strapionych, Pocieszycielko wszystkich w Tobie ufających, Matko Kościerska i Królowo rodzin, prosimy Cię przez czystość i nieskalaność Twego dziewiczego życia, przez najsłodsze Imię Twego Syna, Jezusa Chrystusa i Jego Przenajświętsze Serce, módl się za nami grzesznymi. Święta Boża Rodzicielko, jesteś wywyższoną ponad wszystkie chóry Anielskie. Bóg Cię wybrał i dał miejsce w przybytku swoim. Orędowniczko łaski, Służebnico miłosierdzia, która za nasze grzechy bolałaś z Twoim Synem na górze Kalwarii i której serce miecz boleści przy umierającym Synu przeniknął: racz podźwignąć lud Twój upadający. Wzrusz się naszym wielkim bólem i smutkiem, i przemień w radość, przez Twoją przyczynę, wszystkie nasze cierpienia, w miłosierdziu Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

III.

Panno Najczystsza, Chwalebna Rodzicielko Słowa Wcielonego, Kościerska Królowo rodzin, proszę Cię przez radość, którą przeżywałaś, gdyś poczęła Syna Bożego: przyczyń się za mną grzesznym u Syna Twego. 0 Panno najpokorniejsza, Oblubienico Ducha Świętego, proszę Cię przez radość, która Cię ogarnęła, gdy nawiedza-łaś świętą Elżbietę: przyczyń się za mną grzesznym u Syna Twego. 0 Panno Najświętsza, od wieków wybrana na Matkę Odkupiciela świata, proszę Cię przez radość, którą byłaś przejęta, gdy urodziłaś Syna Bożego: przyczyń się za mną grzesznym u Syna Twego. 0 Panno pełna łaski, wybrana Służebnico Trójcy Przenajświętszej, proszę Cię przez radość, która Cię napełniła, gdy Trzej Królowie oddali pokłon Synowi Twojemu: przyczyń się za mną grzesznym u Syna Twego. 0 Panno błogosławiona, Królowo Proroków, proszę Cię przez radość, którą przeżywałaś, znajdując swego Syna nauczającego w świątyni: przyczyń się za mną grzesznym u Syna Twego.

0 Panno, Królowo Męczenników, Pocieszycielko strapionych, proszę Cię przez radość, która wstąpiła w Twe serce, gdy Twój Boży Syn zmartwychwstał, przyczyń się za mną grzesznym u Syna Twego. 0 Panno, Dziedziczko nieba, Dojrzały owocu zbawienia, proszę Cię przez radość, która Cię ogarnęła na wieki, gdy zostałaś wzięta do nieba, przyczyń się za mną grzesznym u Syna Twego. Umocnij mnie darami Ducha Świętego, abym napełniony miłością Jezusa Chrystusa, mógł przez zasługi i śmierć krzyżową Boskiego Twojego Syna, dostąpić chwały Królestwa wiecznego. Amen.

IV.

Przenajświętsza Matko Chrystusowa, Królowo Niebieska, Służebnico miłosierdzia, Ucieczko i Obrono nasza, Kościerska Królowo rodzin, racz wejrzeć na mnie! Tobie z ufnością powierzam całe moje życie i mój dzień ostatni. Matko Boża, któraś Aniołom i ludziom zrodziła Zbawienie, błagam o Twoje miłosierdzie! Niech mi się stanie według Twojej łaski;
oddal ode mnie smutki i nieszczęścia, jeżeli to nie ma być przeciwko mojemu zbawieniu; broń mnie i strzeż w niebezpieczeństwach, a wstawiennictwem u Syna Twego, naszego Pana i Odkupiciela, racz mi uprosić szczęśliwe życie wieczne, gdzie będę mógł wraz z Tobą chwalić i wiecznie błogosławić Boga Najwyższego. Amen.

V.

0 Przenajświętsza Maryjo, Matko czystości, łaski i miłosierdzia, Królowo rodzin! Proszę Cię w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka: ogarnij mnie swą matczyną opieką i odwróć ode mnie karanie Pana. Pocieszycielko wszystkich zasmuconych! Popełniłem wiele grzechów, dlatego uciekam się do Ciebie, Pośredniczko nasza, Matko naszego Pana! Niech moje błaganie dostąpi u Ciebie miłosierdzia, bo przyzywam laski Twojej ze wszystkich moich sił. Przez najsłodsze Imię Jezusa, przez smutek Syna Boże-go, przez Jego mękę, śmierć krzyżową, chwalebne Zmartwychwstanie, Jego Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego oraz Twoje, Panno Błogosławiona, Wniebowzięcie: ucisz moje serce, pociesz mnie i wysłuchaj mych serdecznych próśb. Przenajświętsza Matko Chrystusa! Przyczyń się za mną grzesznym i uproś mi u Twego Syna mocną wiarę, pewną nadzieję, doskonała miłość; uproś mi cierpliwość i siły do walki z pokusami świata; uproś mi wytrwanie w dobrym aż do końca, a w chwili śmierci, miłosierdzie Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

VI.

Maryjo, Ozdobo rodzaju ludzkiego, Orędowniczko łaski, Służebnico miłosierdzia, Wspomożycielko Ludu, Matko opuszczonych, Pociecho strapionych, Drogo błądzących, Wybawienie wszystkich pokładających w Tobie nadzieję, Przewodniczko do życia wiecznego, Królowo rodzin! Proszę Cię, racz pośpieszyć mi z pomocą, racz mnie, upadającego Twego sługę podźwignąć, pocieszyć i wysłuchać moich próśb i modlitw. Wyjednaj mi u najmilszego Syna Twojego laskę Ducha Świętego, aby mnie bronił i oświecał w moich obowiązkach oraz utwierdzał w Bożych przykazaniach. Uproś mi życie bogobojne i błogosławioną śmierć; prze-prowadź mnie szczęśliwie do żywota wiecznego. Przez naszego Pana, Syna Twojego, któremu z Ojcem i Duchem Świętym cześć i chwała. Amen.

VII.

0 najukochańsza Orędowniczko nasza, Kościerska Królowo Rodzin! Ty jesteś skarbnicą wszelakich łask Bożych,' nie opuszczaj mnie, Matko miłosierdzia. Tyś jest obroną grzeszników. Do Ciebie, Pani nasza, z ufnością się uciekam i błagam, nie odrzucaj mnie. 0 Matko Boga, Królowo Rodzin, w Tobie pokładam nadzieję, wstawiaj się za mną litościwie do Syna Twojego; broń mnie przed zdradą i pokusami do złego; broń mnie od popełnienia wszelkiego grzechu; ucz mnie posłuszeństwa natchnieniom Ducha Świętego i doprowadź mnie do zbawienia wiecznego. Amen.

VIII.

Matko Przenajświętsza, Królowo Rodzin, którą Bóg obdarzył szczególną łaską i uczynił Matką Swojego Jednorodzonego Syna, wstaw się za nami do Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Tyś wydała na świat Zbawiciela, bądź więc przy Nim naszą ucieczką i obroną. Niech czystość Twoja, niczym nie skalana, zatrze w Jego oczach naszą przewrotność, niech pokora i przykładna Twoja uległość wobec Słowa Bożego, wyjedna nam przebaczenie naszej wyniosłości i pychy; niech miłosierdzie Twoje przebaczy wielkość naszych grzechów i wyjedna nam łaskę u Boga.
Ty jesteś naszą Królową, Pośredniczką i Obroną, dlatego prosimy, wyjednaj nam łaskę przebaczenia u Syna Twego i udziału w chwale i szczęściu wiecznym. Amen.

IX.

Panno Maryjo, Pocieszycielko strapionych i Królowo Rodzin! Ktokolwiek w niedoli pod Twoją opiekę się udał, nigdy mu nie odmówiłaś wsparcia i wstawiennictwa u Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Pani miłosierdzia! Oto ja grzesznik pod twoją uciekam się opiekę z sercem przepełnionym skruchą za moje przewinienia. Wstaw się za mną i wyjednaj mi laskę u Boga i spraw, aby skrucha moja mogła być przyjęta jako ofiara żalu za moje ciężkie grzechy. Spraw, abym otrzymał ich odpuszczenie i aby Bóg wszechmogący raczył mnie na-; tchnąć silą potrzebną do oparcia się wszelkim pokusom świata  i. bym bez trwogi mógł stanąć przed sprawiedliwym Sędzią, E gdy mnie Bóg do siebie powoła.

20 października 2010

powrót