rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Matka Boża Kościerska Królowa Rodzin

     Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku, znajdujący się w kościele farnym Świętej Trójcy w Kościerzynie, od dawna otaczany jest szczególną czcią przez wiernych Kościołowi Kaszubów, którzy chętnie uczęszczają do tego sanktuarium na odprawiane ku czci Maryi nabożeństwa. Przychodzą też licznie na prywatną modlitwę przed obraz, ażeby wypraszać sobie potrzebne łaski...

Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku, znajdujący się w kościele farnym Świętej Trójcy w Kościerzynie, od dawna otaczany jest szczególną czcią przez wiernych Kościołowi Kaszubów, którzy chętnie uczęszczają do tego sanktuarium na odprawiane ku czci Maryi nabożeństwa. Przychodzą też licznie na prywatną modlitwę przed obraz, ażeby wypraszać sobie potrzebne łaski. W znaku obrazu Matki Bożej Kościerskiej, wierni czczą Ją jako Królową i Opiekunkę chrześcijańskich rodzin. Maryja jako Matka Rodziny Nazaretańskiej, jest wzorem wychowawczyni dla rodziców oraz dzieci, uczy żyć Ewangelią, a Jej wstawiennictwo pomaga rodzinom chrześcijańskim przezwyciężać trudności i wytrwać w cierpieniach. Tytuł Maryi "Królowa Rodzin" posiada głębokie uzasadnienie teologiczne - Najświętsza Maryja Panna będąc w chwale nieba, nie przestaje troszczyć się o ludzkość, ale wstawia się za wszystkimi potrzebującymi Bożej pomocy jako nasza orędowniczka. Wyrazem tej wiary są pielgrzymki do rozsianych po całym świecie sanktuariów maryjnych, w tym także do sanktuarium kościerskiego, obecność licznych wizerunków Maryi w domach chrześcijańskich, rodzinne obchody świąt maryjnych, poświęcenie rodzin Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Wiara w osobliwą troskę Maryi o rodziny przejawia się również w peregrynacji obrazu Matki Bożej w rodzinach i praktyce rodzinnej modlitwy różańcowej. Istnieje zatem szczególny duchowy związek między Maryją Królową Rodzin a rodzinami chrześcijańskimi.
Wzywanie Maryi jako "Królowej Rodzin" wyrasta także mocno z potrzeby ludzkiego serca i znajduje swoje uzasadnienie w intuicji wielu młodych małżonków, którzy w dniu zawarcia sakramentalnego małżeństwa udają się przed wizerunek lub ołtarz Matki Bożej, aby polecać jej opiece swoje małżeństwo i rodzinę, a panna młoda składa Jej swój bukiet ślubny. Praktyka ta upowszechnia się w Kościele coraz bardziej. W czasie liturgii sakramentu małżeństwa czyta się często Ewangelię o obecności Maryi w Kanie Galilejskiej. Innym wyrazem kultu Maryi - Królowej Rodzin, jest odda-nie w Jej opiekę nowo ochrzczonego dziecka i śpiew ?Wielbi dusza moja Pana", jako dziękczynienie za sakrament chrztu św.

Właściwy sens maryjnego tytułu "Królowa Rodzin" znaj-dujemy w liście papieża Jana Pawła 11 do kobiet z 29 czerwca 1995 r. Czytamy w nim m.in. (nr 10): ?Maryja nazwała siebie służebnica Pańską (por. Łk 1,38). Poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu przyjęła uprzywilejowane powołanie - wcale nie łatwe - małżonki i matki Rodziny z Nazaretu. Oddając się na służbę Bogu, oddała się także na służbę ludzi: służbę miłości. Właśnie ta służba pozwoliła jej przeżyć doświadczenie tajemniczego, ale prawdziwego królowania. Nie przez przypadek jest wzywana jak "Królowa nieba i ziemi". Nazywa Ją tak cała wspólnota wierzących, jest też nazywana Królową przez wiele narodów i ludów. To królowanie Maryi jest służeniem! To Jej służenie jest królowaniem! W ten sposób powinna być rozumiana władza tak w rodzinie, jak w społeczeństwie i w Kościele. [...] Na tym też polega macierzyńskie królowanie Maryi. Stawszy się całkowicie darem dla swojego Syna, staje się także darem dla synów i córek całego rodzaju ludzkiego, budząc najgłębsze zaufa-nie każdego, kto pragnie być prowadzony przez Nią po trudnych drogach życia ziemskiego do ostatecznego celu". (ks. ES)

20 października 2010

powrót