rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Z historii kościerskich proboszczów

Z historii kościerskich proboszczów

Dnia 27 IV 2017 roku przy naszej parafii Trójcy Świętej  w salce katechetycznej o godz. 17.00 pani Maria Etmańska przedstawiła referat na temat Kościerscy XIX wieczni proboszczowie. 

Byli nimi ks. Jan Muller i ks. Dionizy Knast. Pierwszy urodził się w Kościerzynie w 1819 r. Święcenia kapłańskie przyjął 8 IV 1848 r. W latach 1862-1882 był proboszczem naszej parafii. Wielkie zasługi położył stając się razem z ks. J.Prądzyńskim budowniczym Zakładu N.M.P. Anielskiej. Oprócz tego opiekował się dziewczętami uczącymi się w tej uczelni, należał też do kuratorium Zakładu, który znany był na Pomorzu, w Polsce i zagranicą.W parafii Trójcy Świętej prowadził Bractwo Trzeźwości i Bractwo Różańcowe. Wybudował w Kościerzynie pod koniec swego pobytu kościól św. Barbary na cmentarzu. W tej świątyni przed laty były przyjmowane dzieci do I Komunii Świętej a także odbywała się nauka katechizmu. Ksiądz J. Muller należał  do TNT i TPN. Angażował się też w działalność Towarzystwa  Rolniczego Ziemi Kaszubskiej. Po 20 latach pracy proboszczowskiej  w naszej parafii zmarł 1 VIII 1882 r. Pochowany jest w Kościerzynie na starym cmentarzu. W tym roku  1 VIII  minie 135 rocznica śmierci ks. prob. Jana Mullera.  Kolejny kapłan ks. Dionizy Knast urodził się w 1835 r. w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 III 1861 r.  W Kościerzynie  w parafii Trójcy Świętej był proboszczem w latach 1884-1891. W tym czasie razem z przyszłym biskupem Augustynem Rosentreterem uczył w Seminarium Nauczycielskim w mieście. Zajmował się też Zakładem N.M.P. Anielskiej. Władał językami francuskim i niemieckim, gdyż prędzej zwiedził Anglię, Francję i Włochy i Konstantynopol. W Kościerzynie ks. Dionizy założył Towarzystwo Przemysłowe Katolików Polskich, którego był prezesem. POdczas powstania styczniowego wygłaszał patriotyczne kazania. Zmarł 7 IX 1891 r po długiej chorobie. Pogrzebano go na starym cmentarzu obok ks. J. Mullera. Zapraszamy do modlitwy za tych naszych zmarłych proboszczów i do pamięci o ich grobach.

Z historii kościerskich proboszczów Z historii kościerskich proboszczów Z historii kościerskich proboszczów Z historii kościerskich proboszczów Z historii kościerskich proboszczów Z historii kościerskich proboszczów
 
28 kwietnia 2017

powrót