rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

Proboszcz

 
ks. Antoni Bączkowski

ks. Antoni Bączkowski

Urodził się 3 czerwca 1958 w Gniewie (na Kociewiu). W latach 1977-83 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1983.

Był wikariuszem w Dziemianach (parafa pw. świętego Antoniego Padewskiego)  w latach 1983/84 oraz w Toruniu w parafiach: Chrystusa Króla, w latach 1984/85 i św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w latach 1985/91.

Magisterium uzyskał w 1991 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1999 roku uzyskał licencjat z teologii duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 W latach 1991-2003 pracował w Kurii Diecezjalnej, w Wydziale Duszpasterskim, gdzie pełnił różne funkcje, między innymi: Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży w latach 1990-2003, asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej, koordynatora Dzieła Fundacji Nowego Tysiąclecia.  W latach 1997-2003 był dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego.  Od 1993 roku jest diecezjalnym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej.

Od 1975 roku co roku  pielgrzymuje na Jasną Górę, w ramach Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej (1975-1978), a od 1979 roku z Pomorza (gdzie był przewodnikiem grupy zielonej – chojnickiej w latach 1983-1984, i grupy białej toruńskiej w latach 1986-1991).

Przez szereg lat prowadził rekolekcje dla młodzieży maturalnej w Orliku i Kościerzynie oraz członków Ruchu Światło-Życie. Od reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w diecezji, tj. roku 1992, co roku prowadzi rekolekcje dla członków tegoż stowarzyszenia.

Od 4 kwietnia 2003 do 31 sierpnia 2015 roku był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej. Prowadził wykłady z wprowadzenia w chrześcijaństwo i nowych ruchów kościelnych oraz teologii pastoralnej.

Od 1 września 2015 został proboszczem parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie (na Kaszubach) i kustoszem sanktuariów maryjnych pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Rodzin i Matki Bożej Bolesnej.

 

Rezydenci

 
ks. Wiesław Badaszek

ks. Wiesław Badaszek

wyświęcony w 2011 r. w Pelplinie, pomoc duszpasterska w parafii, kapelan Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie od 20 sierpnia 2015 r. 

Wezwanie do chorych tel. 24h: 782 842 467

 

ks. Marian Szczepiński - emeryt

prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, Wikariusz Biskupi do spraw życia konsekrowanego i sanktuariów, ur. 18 października  w Barłożnie, wyświęcony 07.06.1970 r. w Pelplinie. Proboszczem ustanowiony 20 lipca 1990 r. przeszedł na emeryturę 01.09.2015. Zamieszkały ul. Legionów Polskich 7 w Kościerzynie.

 

ks. Zbigniew Regliński - emeryt

Ur. 4.11.1935 r. w Gdyni. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 14.05.1961 r. w Słupsku. Kanonik gremialny Kapituły Katedry Koszalińskiej, Kapelan honorowy Ojca św. (prałat). Były proboszcz i dziekan m.in. Parafii Narodzenia NMP w Szczecinku. Od 2002-2014 roku diecezjalny ojciec duchowny kapłanów oraz kapelan Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Słupsku przy kościele pw. św. Ottona. Od 1 lipca 2014 r. emeryt zam. ul. Młyńska 9/2 w Kościerzynie.