rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

  Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.
     Zarząd KSM Diecezji Pelplińskiej decyzją podjętą zgodnie ze Statutem KSM ( § 7) powołał Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie i wpisał je do Katalogu Oddziałów KSM Diecezji Pelplińskiej.
    Asystentem parafialnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest ks. Marek Kłosowski, który przejął obowiązki asystenta po ks. Piotrze Pruskim. Koło od samego początku cieszy się wielką popularnością wśród młodzieży. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00 w salce katechetycznej. Na spotkaniach młodzież realizuje plan formacyjny KSM-u jak również, aktywnie angażuje się  w akcje charytatywne na terenie parafii Świętej Trójcy.
     Członkowie koła swoją obecność zaznaczają między innymi na Zjazdach Diecezjalnych w Pelplinie, Dniu Młodzieży w Kościerzynie, Radach Diecezjalnych, Rekolekcja letnich i zimowych, a także w pieszych pielgrzymkach do Częstochowy
i Wejherowa.
     Na polu parafialnym młodzież organizuje różne akcje, mające na celu dobro bliźniego. Dzieła te mają wydźwięk charytatywny: organizacja świątecznych paczek dla dzieci z ubogich rodzin, akcja „Znicz”, zbiórki do puszek na różne cele, liczenie wiernych.
    W oddziale nie brakuje też wydarzeń modlitewnych: czuwania modlitewne w Kościele, organizacja „Dnia Papieskiego” uczestnictwo w nabożeństwach (majowym i różańcowym), niesienie Krzyża podczas Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta z okazji Odpustu podwyższenia Krzyża Świętego, pomoc przy organizacji dnia Św. Stanisława Kostki.
     Przynależność młodzieży do stowarzyszenia działającego przy Kościele, angażowanie się w życie parafii powoduje, że wśród swoich rówieśników i dorosłych jawi się obraz młodzieży, która też może być dobra.

Opiekun: ks. Paweł Obuchowskii

Spotkania odbywają się: w każdy piątek o godz. 19:00 w salce katechetycznej