rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

     Po pamiętnej wizycie Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II w Polsce w 2002 r. pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie”, zawiązała się wspólnota pragnąca szerzyć kult Jezusa Miłosiernego. Zgromadziła ona wpierw uczestników wyjazdu na spotkanie z Ojcem Świętym w Krakowie, z czasem przygarniając w swoje szeregi innych chętnych.
    Od lipca 2005 r. opiekę nad wspólnotą sprawuje ks. Piotr Stoltmann, przejąwszy to zadanie od ks. Sławomira Ałaszewskiego.
    Działalność koncentruje się wokół modlitwy i spotkań formacyjnych, które odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca. Na spotkaniach formacyjnych porusza się szereg spraw związanych z nauką Kościoła w zakresie teologii moralnej, katolickiej nauki społecznej, teologii dogmatycznej, znajomości Pisma świętego, historii Kościoła.
     Godzina Miłosierdzia łączy uczestników także w pierwszą niedzielę miesiąca o 15.00. W dni powszednie nasza grupa prowadzi Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed wieczorną Mszą świętą.

W ciągu roku zrzeszeni w tej grupie gromadzą się na Mszach świętych:

- 15 lutego - we wspomnienie bł. Michała Sopoćki,
- w Niedzielę Miłosierdzia Bożego,
- 21 czerwca - w rocznicę peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego,
- 05 października - we wspomnienie św. s. Faustyny Kowalskiej,
- 16 listopada - we wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia.
     W minionych pięciu latach wspólnota uczestniczyła w wyjątkowych wydarzeniach. Brała udział w beatyfikacji ks. Michała Sopoćki w Białymstoku (28 września 2008 r.) i innych wyjazdach. Z wielką radością, dzięki staraniom ks. proboszcza Mariana Szczepińskiego, przeżywała sprowadzenie i wprowadzenie do kościerskiej fary relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej, co miało miejsce w pierwszą niedzielę Adwentu, 30 listopada 2008 r.
     Staraniem opiekuna w 2006 r. ukazał się modlitewnik ze śpiewnikiem opracowany specjalnie dla Wspólnoty Miłosierdzia Bożego. Zawiera on także przedmowę Ks. Bpa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi oraz regulamin wspólnoty (cele, zobowiązania i obietnice).
     Obecnie stowarzyszenie zrzesza 53 osoby.

CEL WSPÓLNOTY
Celem wspólnoty czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie
i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich oraz całego świata poprzez:

 1.     szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
 2.     odmawianie „Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
 3.     propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu, ufam Tobie”;
 4.     pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym;
 5.     modlitewne wspieranie Wspólnoty.

ZOBOWIĄZANIA

 1. Członkowie Wspólnoty jako katolicy są zobowiązani do prowadzenia wzorowego życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi, Ewangelią Jezusa Chrystusa i nauczaniem Kościoła, a także do wiernego wypełniania obowiązków swego stanu.
 2. Jako członkowie Wspólnoty są zobowiązani:
  - starać się o szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego;
  -
  ufać Miłosierdziu Bożemu;
  - głosić na wszelki godny sposób Miłosierdzie Boże;
  - każdego dnia odmawiać wyznaczoną część „Nowenny do Bożego Miłosierdzia” oraz „Koronkę do Miłosierdzia Bożego”;
  - posiadać i czcić w swoim domu wizerunek Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu, ufam Tobie”;
  - każdego dnia spełniać jeden dobry uczynek (czyn, słowo lub modlitwa);
  - w pierwszą niedzielę miesiąca (a w styczniu w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 01.01), w miarę możliwości uczestniczyć w spotkaniu modlitewno- formacyjnym Wspólnoty o godz. 15:00;
  - raz w tygodniu uczestniczyć w adoracji Jezusa Eucharystycznego;
  - regularnie czytać Pismo święte;
  - przyjmować Komunię świętą wynagradzająca w pierwsze czwartki, piątki i soboty miesiąca;
  - zachęcać chorych i cierpiących, by ofiarowali Bogu swe cierpienia fizyczne i duchowe, czy to za grzechy żywych, czy też zmarłych;
  - włączać się w życie parafii.
 3. Zobowiązania wymienione w p.2 nie obowiązują pod grzechem, choć osłabiają Wspólnotę.

OBIETNICE

 1. Czciciele Miłosierdzia Bożego, mają udział w obietnicach Pana Jezusa, przekazanych przez św. s. Faustynę, dotyczące:
  • koronki: dostąpią wielkiego miłosierdzia w życiu, a zwłaszcza w godzinie śmierci (Dz. 754); otrzymają wszystko, o co proszą, jeśli to będzie zgodne z wolą Bożą (Dz. 1731);
  • obrazu: przez czczenie obrazu Jezusa Miłosiernego otrzymają obfite łaski (Dz. 570), ponieważ jest on „naczyniem ufności”, nie zginą na wieki (Dz. 327); zapewnia im zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinie śmierci, bronić jej będzie jako swej chwały (DZ. 48);
  • ufności: ci, którzy bezgranicznie, „zupełnie” ufają Jezusowi, Bóg będzie im ufał
  i otrzymają wszystko, o co prosić będą (Dz. 453); wszyscy ufający i wielbiący Miłosierdzie Boże, będą osłonieni w życiu przez Boga, jak czuła matka osłania niemowlę (Dz. 1075); będą promieniować na inne dusze (Dz. 1074); otrzymają łaski ponad ich życzenia (Dz. 1146);
  • godziny Miłosierdzia (1500): w tej godzinie Pan Jezus nie odmówi błagającym o miłosierdzie niczego (Dz. 1320);
  • święta Miłosierdzia: wszystkim przystępującym do Źródła Miłosierdzia w ten dzień (I Niedziela po Wielkanocy) Pan Jezus obiecuje odpuszczenie win i kar (Dz. 299-300).
 2. Ponadto wszyscy członkowie wspólnoty korzystają z:
  - owoców Mszy świętej sprawowanej w intencji członków Wspólnoty;
  - wzajemnej modlitwy zanoszonej do tronu Miłosierdzia Bożego przez czcicieli Miłosierdzia Bożego;
  - zmarli polecani są Miłosierdziu Bożemu każdego dnia w modlitwie Wspólnoty oraz we Mszach świętych wspólnotowych.

Opiekun: ks. Piotr Stoltmann

Spotkania odbywają się: w pierwszą niedzielę miesiąca