rozwińParafia Świętej Trójcy
zwiń
Parafia Świętej Trójcy

Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

     Wspólnota Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie i zakonne, które zobowiązują się pogłębiać duchowość Przenajdroższej Krwi Chrystusa i żyć Nią. Pan Jezus odkupił nas wszystkich swoją Krwią i dlatego naszym zadaniem jest uwielbiać i adorować Chrystusa Ukrzyżowanego. Chrystus ratuje nas nie srebrem, nie złotem, ale przez miłość, ofiarność, przez dawanie własnego życia. Poświęca Samego Siebie.
     Głównym zadaniem ruchu jest formacja duchowa jego członków, która powinna wpływać na otoczenie; przede wszystkim w rodzinie, ale również w miejscu pracy, parafii. Formacja ta odbywa się w czasie rekolekcji i skupień w Domu Misyjnym, a także podczas spotkań w parafii i diecezji.

Charyzmat WKCH to:
a) indywidualna lub grupowa modlitwa według duchowości Dzieła. Grupy modlitewne pomagają Kościołowi i światu przez regularną wspólnotową modlitwę i formację swoich członków.
b)  cotygodniowe spotkania grup na wspólne rozważanie Pisma św., wymianę doświadczeń według praktyki „Słowa Życia”, systematyczne działanie charytatywno - apostolskie - aby odpowiedzieć na wołanie Krwi Chrystusa, płynącej dzisiaj z fizycznych i duchowych ran ludzkości. Autentyczna modlitwa do Krwi Chrystusa staje się drogą duchową, która prowadzi do zbawienia, do wolności chrześcijańskiej, do zdrowia duszy i ciała, do pojednania i pokoju.
     Opiekunem wspólnoty, działającej przy parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie od 22 sierpnia 2014 roku i liczącej 14 członków, jest ks. Robert Mikulski. Wspólnota spotyka się co tydzień w dwóch grupach: Wspólnocie Modlitwy i Wspólnocie Misyjnej. Raz w miesiącu organizowane jest spotkanie formacyjne dla obu wspólnot z Księdzem Moderatorem. Ponadto wspólnota bierze udział w rekolekcjach, jakie odbywają się co dwa miesiące w Swarzewie oraz w corocznych zjazdach w Pelplinie.

Opiekun: ks. Paweł Obuchowski

Animator Diecezjalny: Adam Etmański

Animator Parafialny: Gabriela Rudka

Animator Grupy: Krystyna Romanowska

Spotkania odbywają się: w środę o godz. 18.45 w salkach parafialnych