rozwińSanktuarium MBB
zwiń
Sanktuarium MBB

Sanktuarium MBB

Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest łaskami słynąca gotycka Pieta, otoczona wielką czcią wiernych. Kamienna figura przedstawia siedzącą na tronie zbolałą Maryję, trzymającą na kolanach martwe ciało swego Syna.

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek- zostało założone przez M. Józefę Karską (1824-60) i bł. m. Marcelinę Darowską (1827-1911) przy współudziale o. Hieronima Kajsiewicza, zmartwychwstańca - powstało w Rzymie w 1854 r. Do Polski zostało przeniesione w 1863 r.

     Duchowość zgromadzenia cechują: ukochanie każdej woli Bożej oraz głęboka miłość do Matki Najświętszej.

     Jego zada­niem jest służyć Kościołowi modlitwą i pracą nad formacją polskiej kobiety. Siostry prowadzą szkoły średnie dla dziewcząt z interna­tami, szkoły podstawowe i przedszkola. Katechizują dzieci i młodzież. Pomagają w odprawianiu rekolekcji indywidual­nych i grupowych. Pracują nad odrodzeniem życia chrześ­cijańskiego w rodzinach.

     Ze szczególną gorliwością starają się szerzyć i pogłębiać cześć Matki Bożej, rozbudzając miłość do Niej i zachęcając do naśladowania jej w swoim życiu. Pod ich opieką znajduje się sanktuarium w Szymanowie, z koronowanym w 1939 r. w Jazłowcu posągiem Niepokalanej oraz sanktuarium w Kościerzynie.

     Dom macierzysty zgromadzenia do 1946 r. był w Jazłowcu (diec. lwowska), obecnie dom generalny znajduje się w Szymanowie k/Warszawy (6 km od Niepokalanowa). Tutaj można uzyskać - dla siebie lub innych - bliższe infor­macje o życiu zakonnym, a także o warunkach przyjmowania dziewcząt do klasztoru.

 

Siostry Niepokalanki: www.niepokalanki.pl