rozwińSanktuarium MBKR
zwiń
Sanktuarium MBKR

Sanktuarium MBKR

Pełny wizerunek Matki Boskiej odsłonięto w 1992 roku, podczas konserwacji przeprowadzonej na zlecenie Parafii p.w. "Trójcy Świętej" w Kościerzynie.

Sanktuarium MBKR

Parafia Św. Trójcy - Na skróty:

Kalendarium

 
Grudzień 2009
 
P
W
Ś
C
P
S
N
 
 

Gwiazda Przewodnia

 

Znaczenie koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny

     Koronacje obrazów bądź figur Matki Bożej są jednym z licznych przejawów czci względem Matki Najświętszej i Dzieciątka Jezus. Wyrosły one z głębokiej wiary i pobożności ludu, który pragnie w ten sposób wyrazić prawdę, że Maryja będąc złączona ze swoim Synem w dziele odkupienia, uczestniczy w Jego chwale...

20 października 2010

więcej

 

Matka Boża Kościerska Królowa Rodzin

     Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku, znajdujący się w kościele farnym Świętej Trójcy w Kościerzynie, od dawna otaczany jest szczególną czcią przez wiernych Kościołowi Kaszubów, którzy chętnie uczęszczają do tego sanktuarium na odprawiane ku czci Maryi nabożeństwa. Przychodzą też licznie na prywatną modlitwę przed obraz, ażeby wypraszać sobie potrzebne łaski...

20 października 2010

więcej

 

Biskup Pelpliński oddaje diecezję pod opiekę Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin

     Maryjo z Nazaretu i z Betlejem! Gdy nastała pełnia czasu i dokonało się wszystko, co było powiedziane od Pana przez proroka, Ty zostając Matką Jezusa Chrystusa, który nas nazywa swoimi braćmi, stałaś się także Matką rodziny ludzkiej, a uczestnicząc w królewskiej misji Syna, wysłużyłaś sobie niosący nam nową nadzieję przywilej Królowej Rodzin...

20 października 2010

więcej

 

Biskup Pelpliński zapowiada uroczystość Papieskiej Koronacji Obrazu Matki Bożej, Królowej Rodzin w Kościerzynie

     W drugim roku trzechlecia przygotowań do wspólnego dziękczynienia Kościoła za dwa tysiące lat historii pobłogosławionej obecnością Jezusa Chrystusa pośród ludzi, mamy znów radość wspólnie z Ojcem Świętym stanąć przy Matce Wcielonego Słowa, Królowej Rodzin, i uczcić Jej czcigodny Obraz z kościerskiej Fary. Ten wymowny tytuł, jakim Papież Jan Paweł 11 ubogacił naszą Maryjną duchowość, a także litanię loretańską, stanowi swego rodzaju zwieńczenie wielu jego wysiłków podejmowanych dla ocalenia, ratowania i uświęcenia naszych rodzin....

20 października 2010

więcej

 

Brewe Apostolskie

     Od dawien dawna wierni wszystkich stanów pełni ufności uciekają się do Dziewicy Maryi, dogłębnie przekonani, że otrzymają łaskawie nadprzyrodzone dobra i niezawodnej do-znają pomocy. My zaś chcemy, ażeby ta pobożność jeszcze bardziej rosła i czyniła postępy, i dlatego uznaliśmy za stosowne wyjść naprzeciw oczekiwaniom Czcigodnego Brata Jana Szlagi, Biskupa Pelplińskiego, który prosił, aby sławny obraz Najświętszej Maryi Panny, Królowej Rodzin, znajdujący się w parafialnej świątyni miasta Kościerzyny, w Naszym imieniu i Naszą powagą został ukoronowany cennym diademem...

20 października 2010

więcej

 

Prośba o koronację obrazu Matki Bożej Kościerskiej skierowana do Ojca Świętego Jana Pawła II przez biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę

     Kościół w Polsce u progu trzeciego tysiąclecia, nosi w sobie nieustanną wdzięczność, kierowaną w stronę Bożej Opatrzności. W roku Wojciechowego Milenium, czci pamięć tego Wielkiego Patrona, który głosił Ewangelię, rozsiewał wiarę, by wreszcie swoim męczeństwem dać świadectwo Chrystusowi. W tym narodowym dziękczynieniu Diecezja Pelplińska zajmuje zaszczytne miejsce. Otóż przed wiekami, po tej ziemi wędrował św. Wojciech, a nauki jego obejmowały z pewnością tereny całego Pomorza. Od tamtych też czasów, Najświętsza Maryja Panna - której żarliwym czcicielem od dzieciństwa pozostawał on sam - doznaje tutaj najwyższej czci....

20 października 2010

więcej

 

Dekret ustanawiający Maryjne Sanktuarium w Kościerzynie

     Czcigodni Bracia Kapłani, Najmilsi w Chrystusie Bracia i Siostry, Ukochana Młodzieży. ZIEMIA KOŚCIERSKA, słynąca ze swej trzykroć-wiekowej pielgrzymki do wejherowskiej Kalwarii, w przeszłości również otaczała gorącą czcią Bogurodzicę Dziewicę, poczętą niepokalanie Najświętszą Maryję Pannę. Dowodem tego są liczne ołtarze maryjne w kościołach Kościerskiego dekanatu, a przede wszystkim świątynia Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów oraz laskami słynący obraz Matki Boskiej Kościerskiej w kościele farnym...

20 października 2010

więcej

 

Dziewięć modlitw do Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin

     Dla wszystkich wiernych przygotowaliśmy dziewięć modlitw do Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin.

20 października 2010

więcej