A A A

FZŚ powołania
Najbliższa niedziela dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w naszej parafii jest niedzielą powołaniową. Dzień szczególnej modlitwy o powołania do III Zakonu Franciszkańskiego, który jest przeznaczony dla osób świeckich. Jeśli ktoś chciałby przystąpić do Zakonu, poznać duchowość franciszkańską to wspólnota zaprasza w każdą trzecią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o 12.30 do salek katechetycznych na spotkania. Więcej informacji można znaleźć na ulotkach, które można zabrać spod chóru i zachęcić swoich bliskich, również w gablocie przy drzwiach od strony rynku, na stronie internetowej parafii https://www.sanktuarium.pl/.../franciszkanski-zakon... , a także u przełożonej Zakonu Stefanii Łosińskiej i asystenta kościelnego Zakonu ks. Patryka.

ZASADY PRZYJĘCIA DO ZAKONU
Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania. Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi. Prośba o przyjęcie winna być skierowana do przełożonego miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków.