Parafia Świętej Trójcy

Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki obraz "Ukrzyżowanie" pochodzący z początku XVI w. znajdujący się w prawym bocznym ołtarzu. W nastawie ołtarza widnieje płaskorzeźbiona scena koronacji Najświętszej Marii Panny.

więcej

Parafia Świętej Trójcy

Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin

Pełny wizerunek Matki Boskiej odsłonięto w 1992 roku, podczas konserwacji przeprowadzonej na zlecenie Parafii p.w. "Trójcy Świętej" w Kościerzynie.

więcej

Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest łaskami słynąca gotycka Pieta, otoczona wielką czcią wiernych. Kamienna figura przedstawia siedzącą na tronie zbolałą Maryję, trzymającą na kolanach martwe ciało swego Syna.

więcej

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Remont świątyni

Przygotowujemy się do odnowienia więźby dachowej. Na tę inwestycję będą przeznaczone kolekty: 12 stycznia, 9 lutego, 8 marca, 19 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca. "Bóg zapłać" za wszelką udzieloną pomoc.

więcej

Remont świątyni
1 2 3 4
Wielkanocne Życzenia

Wielkanocne Życzenia

Drodzy Parafianie, mili Goście i Pielgrzymi!

  Rozpoznajmy się wśród tych, którzy doświadczają obecności Zmartwychwstałego. Zaskakujące wydarzenie zmartwychwstania Jezusa w istocie jest wydarzeniem miłości.
  Z tego absolutnego i wyjątkowego wydarzenia zmartwychwstania Jezusa płynie wezwanie, abyśmy nawrócili się do Boga; zaproszenie, abyśmy w życiu odrzucili smutek i przygnębienie spowodowane pandemią, a posłusznie szli śladami Baranka złożonego w ofierze dla naszego zbawienia; byśmy naśladowali Odkupiciela «cichego i pokornego serca», który jest «ukojeniem dla dusz naszych». Rozpromieńmy nasze życie obecnością Zmartwychwstałego Pana. On żyje, a my mamy życie w Nim.
  Niech promieniuje z naszych serc, tu na Kaszubach, nadzieja, którą dać może tylko obecność Boga, który nas bezgranicznie ukochał i pragnie naszego uświęcenia i zbawienia.

4 kwietnia 2021
 
Życzenia Biskupa Diecezjalnego

Życzenia Biskupa Diecezjalnego

Siostry i Bracia!
Bracia Kapłani!

  Od ponad roku nasze życie zmieniło się radykalnie z powodu pandemii. Próbujemy żyć zwyczajnie, ale co jakiś czas choroba kogoś bliskiego, kwarantanna lub izolacja, informacja o śmierci, o liczbie dziennych zachorowań i inne powodują, że lęk - a czasami poczucie bezradności - pojawia się w naszych sercach. To właśnie w takim czasie z całą mocą słyszymy radosne: Alleluja! Jezus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
  Jeśli z wiarą otworzymy się na tajemnicę Zmartwychwstałego, zagości w nas nadzieja, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych; że Ten który jest Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana jest silniejszy od wszelkiego zła, strachu, ciemności oraz grzechu; że Jego Miłość uzdrawia i daje siłę do zmagania się z trudami codziennego życia.
  W Uroczystość Wielkanocną życzę Wam wszystkim Siostry i Bracia, aby Pan umocnił i pogłębił naszą wiarę oraz obdarzył nas miłością wobec tych, których postawił na naszej drodze. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza Was dobrym zdrowiem i siłą do podejmowania trudnych wyzwań, niech oddali chorobę i da nadzieję na każdy dzień.

  Z serca wszystkim Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wasz biskup
     + Ryszard Kasyna

4 kwietnia 2021
 
Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna

Pełną symboli liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy o godz. 21.00.
Po poświęceniu ognia i wniesieniu do świątyni Paschału - symbolu żyjącego Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata, wysłuchaliśmy orędzia wielkanocnego.
Liturgia Słowa przypomniała historię zbawienia ludzkości od momentu stworzenia świata po zwycięstwo Pana w noc zmartwychwstania. W płomiennej homilii ks. Proboszcz ukazał Kościół, prowokując do reflekcji powracającym pytaniem jaki znasz Kościół?
Po poświęceniu wody odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekając się grzechu i wyznając naszą wiarę.
Zwieńczeniem liturgii była Eucharystia wraz z symboliczną procesją rezurekcyjną.

4 kwietnia 2021
 
Liturgia Męki Pańskiej - Wielki Piątek

Liturgia Męki Pańskiej - Wielki Piątek

Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się w kościele parafialnym o godz. 18.00. Pod przewodnictem ks. Pawła z głęboką refleksją wspominaliśmy wydarzenia męki, cierpienia i śmierci Zbawiciela.

Liturgię rozpoczęło leżenie krzyżem głownego celebransa, które wyraża uniżenie przed Bogiem oraz głęboką modlitwę zanoszoną w imieniu całej wspólnoty.
W czytaniach z Pisma Świętego odkrywaliśmy obraz cierpiącego Sługi Jahwe przekazany przez proroka Izajasza, zaś Pasja wg św. Jana przybliżyła mękę i cierpienie Chrystusa.
W modlitwie powszechnej, której elementy sięgają starożytności chrześcijańskiej nie zabrakło wezwania do Boga, aby ulżył cierpieniu chorym; udzielił sił tym, którzy im służą; dał wieczny odpoczynek zmarłym i sprawił, aby w tych nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli odnaleźć pociechę w Jego miłosierdziu.
Po adoracji Krzyża i Komunii świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do symblicznego Grobu Pańskiego.

3 kwietnia 2021
 
Msza Wieczerzy Pańskiej - Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej - Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek w naszym kościele o godz. 18 odbyła się Msza Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem Księdza Proboszcza. Niestety z racji obowiązujących przepisów nie mógł odbyć się obrzęd obmywania nóg. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ołtarza Przechowania. Od zakończenia Mszy Świętej do Litugii Wielkiego Piątku jest możliwość adorowania Najświętszego Sakramentu. W dzień ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa szczególnie dziękujemy za posługę naszych duszpasterzy i pragniemy pobudzać w sobie tęsknotę za żywym Bogiem obecnym w Komunii Świętej.

2 kwietnia 2021
 
Triduum w dobie koronawirusa

Triduum w dobie koronawirusa

Drodzy Parafianie!
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego to wspólna troska o nasze zdrowie. Po ostatnim komunikacie władz państwowych o obostrzeniach, kiedy w kościele może przebywać 1 osoba na 20 m2 przy zachowaniu dystansu 1,5 metra, zakrywaniu maseczkami ust i nosa, dane na dziś dla naszej parafii są następujące:
    • w kościele parafialnym może uczestniczyć w liturgii – 50 osób,
    • w kościele św. Barbary – 10 osób,
    • u Sióstr Niepokalanek – 11 osób,
    • w Lizakach – 4 osoby.
Serdecznie prosimy o wzajemne zrozumienie i pomoc. Pragniemy, aby w tych najważniejszych dniach w roku kościelnym, w Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa, nasze kościoły i sanktuaria żyły modlitwą i wspólnotą serc.
    Przypominamy, że jest udzielona dyspensa, a osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, prosimy, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. W naszej parafii transmisje Mszy św. online są prowadzone w każdą niedzielę o godz. 9.30. Również całe Triduum Paschalne będzie transmitowane.
Wiemy też dobrze i o tym trzeba pamiętać – przypominają o tym Księża Biskupi – że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów świętych.

Wasi duszpasterze

27 marca 2021
 
Dzień Młodzieży - Niedziela Palmowa

Dzień Młodzieży - Niedziela Palmowa

Co roku w naszej parafii odbywał się w Niedzielę Palmową Światowy Dzień Młodzieży. Już w zeszłym roku plany zostały zmienione ze względu na pandemię. W tym roku Dzień Młodzieży odbył się w zmienionej formie. Msza Święta o godz. 14 była sprawowana w intencji młodzieży oraz przy ich zaangażowaniu, a także z udziałem Zespołu Młodzieżowego Zmartwychwstańców. Po Komunii św. był czas na Uwielbienie Boga, który przychodzi w kawałku chleba. Natomiast po zakończonej Mszy Świętej młodzież uczestniczyła w tańcu uwielbienia przeplatanym świadectwami Bożej Miłości, której doświadczyli młodzi ludzie. Na zakończenie wszyscy obejrzeli i odsłuchali słów Księdza Biskupa Diecezjalnego oraz Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży. Wszystkim za zaangażowanie i udział bardzo dziękujemy!

2 kwietnia 2021
 
Ćwiczenia duchowe nie tylko dla dorosłych

Ćwiczenia duchowe nie tylko dla dorosłych

Jesteśmy wdzięczni Ks. Prof. Piotrowi Moskalowi za poprowadzenie tegorocznych rekolekcji dla dorosłych. Ważne jest wprowadzenie Bożej Miłości, Chrystusa w konkretne czyny i nasze codzienne kłopoty i dylematy. Każda wskazówka jest cenna!

Od niedzieli w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy kleryków z WSD w Pelplinie, którzy prowadzili rekolekcje dla szkół podstawowych.  Tematem tego rocznych rekolekcji był „Jak dobrze NieDzielić”. Klerycy spotykali się z uczniami na lekcjach online i prowadzili dla nich spotkanie. Dzieci dowiedziały się jak we właściwy sposób przeżywać niedzielę i czym ona tak naprawdę jest. 

25 marca 2021
 
Parafialne Rekolekcje Wielkopostne

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje, które pozwolą jak najlepiej przeżyć ostatnie przygotowania do świąt Wielkanocnych. Oto kilka informacji:

21 – 24 marca 2021 r.

Rekolekcjonista ks. prof. dr hab. Piotr Moskal, KUL

V NIEDZIELA Wielkiego Postu - 21 marca

6.30 - Msza Święta z homilią

8.00 - Msza Święta z homilią

9.30 - Msza Święta z homilią - suma parafialna

11.00 - Msza Święta z homilią z udziałem dzieci

12.30 - Msza Święta z homilią

14.00 - Msza Święta z homilią

17.00 - Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

18.00 - Msza Święta wieczorna z homilią

19 marca 2021

więcej