A A A

cmentarz
Na cmentarzu parafialnym wykonywane są prace inwentaryzacyjne. Prace wykonuje firma Mogiły.pl z Rzeszowa, która posiada doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac. Od dnia dzisiejszego, tj. 23 stycznia 2022 roku, jest dostępna baza internetowa naszego cmentarza parafialnego.

Prace są w trakcie realizacji, uzupełniany i poprawiany jest spis oraz inne opracowania bazy. Parafian i zainteresowanych użytkowników proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Zadanie jest gigantyczne, by tak olbrzymią ilość danych uzupełnić, sprawdzić i zweryfikować. Wszelkie uwagi proszę przesyłać poprzez formularze na stronie: mogily.pl/koscierzyna lub zgłaszać w biurze parafialnym w godzinach urzędowania.

Jaki jest cel inwentaryzacji?

Jest wiele argumentów, które przemawiają za wykonaniem inwentaryzacji cmentarza, m.in. wymogi przepisów prawa państwowego. Wykonana dokumentacja fotograficzna może posłużyć jako dowód w sytuacji uszkodzenia lub dewastacji nagrobka. Sporządzony spis osób pochowanych ułatwi bliskim i rodzinie odszukanie zmarłych. Przygotowana mapa usprawni zarządzanie cmentarzem, pozwoli na ewidencję miejsc, którymi nikt się nie opiekuje i uporządkowanie ich, a także na lepsze zaplanowanie miejsc pod nowe groby.

Jakie są korzyści z inwentaryzacji? 

  • Ułatwienie rodzinom i przyjaciołom odszukanie grobu bliskiej osoby
  • Dostosowanie dokumentacji do przepisów prawa świeckiego i kościelnego
  • Właściwa organizacja pochówków z wykorzystaniem pozostałego miejsca dzięki sporządzonej mapie cmentarza
  • Usprawnienie rezerwacji miejsc na pochówki

Inwentaryzacja obejmuje m.in.:

  • Przeprowadzenie spisu pochowanych
  • Wykonanie fotografii nagrobków
  • Stworzenie geodezyjnych map cmentarza
  • Przygotowanie ksiąg cmentarnych według obowiązujących przepisów
  • Zebranie deklaracji dysponentów grobu, tak by każdy grób na cmentarzu miał określonego opiekuna

Zapraszam na stronę internetową mogily.pl/koscierzyna, aby odszukać groby najbliższych. W razie zauważonych nieścisłości proszę o zgłoszenie w celu korekty.

Wasz Ksiądz Proboszcz