A A A

102. rocznica
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji naszej "małej Ojczyzny", jaką jest nasze miasto i okolice. Niech obchody tej rocznicy pomogą nam w umiłowaniu każdego człowieka.