A A A

Kościół w Kamer...
Gościmy w naszej parafii ks. Jana Kryspina Menguina Nama z Kamerunu, który buduje kościół pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Dziękujemy ks. Janowi za wygłoszone Słowo Boże i posługę w naszej wspólnocie.

Kościół w Kamer...
Kościół w Kamer...
Kościół w Kamer...