A A A

Caritas prowadzi jadłodajnię dla ubogich. Początek tej działalności sięga listopada 2002 r. Dziennie jadłodajnia wydaje obecnie – ze względu na koronawirus - kilkanaście posiłków dla ludzi potrzebujących: biednych, chorych i ludzi marginesu. Ciepły posiłek otrzymują zainteresowani pięć razy w tygodniu, a na sobotę jest przygotowany „suchy prowiant”. Jadłodajnia funkcjonuje w budynku miejskiej noclegowni dla ludzi bezdomnych w Kościerzynie (ul. Towarowa) a posiłki są przygotowywane w barze mlecznym „Społem” PSS Kościerzyna. Na stałe w noclegowni przebywają trzy osoby.

Ponadto uczestniczymy w akcji ogólnopolskiej Caritas pt. “Tak pomagam”, gdzie dzieci i młodzież zrzeszona w 2 kołach szkolnych zbiera żywność w sklepach przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a potem przekazuje w paczkach przez siebie przygotowanych ubogim
i starszym osobom. Nasza parafialna Caritas współpracując z Caritas Diecezji Pelplińskiej uczestniczy w akcji „Biedronka”, gdzie starsze osoby przy bardzo niskich dochodach, mogą otrzymać pomoc żywnościową i inną w wybranych sklepach.

Co roku parafialna Caritas współorganizuje przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy spotkania dla ubogich i biednych mieszkańców miasta z udziałem władz i ks. proboszcza. Od roku 2017 uczestniczymy w stałej pomocy finansowej rodzinom w Aleppo w Syrii
w ramach programu Caritas Polska „Rodzina rodzinie”. Przewodniczącym parafialnej Caritas jest ks. proboszcz Antoni Bączkowski,
zaś prezesem p. Grażyna Kobiela Dzienisz.