A A A

Covid
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie z uwagi na trwającą 4 falę epidemii SARS-CoV-2 oraz napływające zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, przypomina o konieczności przestrzegania  obowiązujących norm przepisów prawa. Usilnie prosimy wszystkich obecnych o zakrywanie przy pomocy maseczki, ust i nosa w kościele.

Ponadto – w myśl wytycznych obowiązującego prawa – w kościele może przebywać „przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej niż 75% obłożenia budynku”.

Rozporządzenia rządowe „w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowią nadrzędny cel, jakim jest ograniczenie transmisji wirusa wśród społeczeństwa i tym samym zmniejszenie zachorowań na SARS-CoV-2, a korzyści płynące z wprowadzenia obostrzeń są większe niż czasowe ograniczenia”.

Synod Biskupów ...
Synod Kościoła Powszechnego

W Kościele powszechnym trwa czas synodu, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Jako wspólnota w parafii także chcemy słuchać głosu Ducha Świętego i odkrywać to, czego On pragnie dla Kościoła. Dlatego zapraszam wszystkich parafian na spotkanie synodalne, które odbędzie się za 2 tygodnie, w niedzielę 14 listopada o godz. 17.00. Spotkanie rozpocznie się wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem w kościele. Po niej będzie wspólna rozmowa, podczas której każdy będzie mógł się wypowiedzieć i podzielić swoim doświadczeniem życia w Kościele i spostrzeżeniami mogącymi pomóc w ożywieniu Kościoła jako wspólnoty. 

Zakończenie Mis...
W niedzielę, 17. października zakończyły się Misje parafialne w naszej wspólnocie. Znakiem zewnętrznych tego wydarzenia i zmagań duchowych jest przytwierdzenie tabliczki pamiątkowej na naszym krzyżu misyjnym przy kościele. Bardzo dziękujemy ks. Tomaszowi i ks. Piotrowi za poprowadzenie nas w tym świętym czasie. Wszystkim parafianom składamy serdeczne "Bóg zapłać" za zaangażowanie, świadectwo wiary i liczne uczestnictwo w czasie misji.