A A A

W Kościele powszechnym trwa czas synodu, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Jako wspólnota w parafii także chcemy słuchać głosu Ducha Świętego i odkrywać to, czego On pragnie dla Kościoła. Dlatego zapraszamy wszystkich parafian do wypełnienia ankiety, w której każdy będzie mógł się wypowiedzieć i podzielić swoim doświadczeniem życia w Kościele i spostrzeżeniami mogącymi pomóc w ożywieniu Kościoła jako wspólnoty.

LINK DO ANKIETY TUTAJ

Zachęcamy do udzielenia odpowiedzi na pytania, których jest 25. Można odpowiedzieć tak na wszystkie, jak i na wybrane z nich. Własne oczekiwania, refleksje i sugestie warto przedstawić w ostatnim pytaniu. Zachęcamy do pochylenia się nad podanymi kwestiami osobiście, rodzinnie, czy wspólnotowo. Na odpowiedzi czekamy do 20 listopada.

Zapraszamy
ks. proboszcz Antoni Bączkowski z duszpasterzami

Wszystkich Świę...

1 listopada, po Mszy świętej o godz. 14.00, która była sprawowana w kościele św. Barbary na cmentarzu, udała się procesja z modlitwami za zmarłych na cmentarzu parafialnym pod przewodnictwem ks. Bogusława Kwasigrocha, proboszcza parafii pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Kościerzynie. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę za naszych zmarłych.
 
 
 
 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, po wysłuchaniu licznych próśb, które napłynęły ostatnio od różnych Pasterzy Kościoła w związku z wciąż trwającą pandemią, potwierdza i rozszerza na cały listopad 2021 r. wszystkie dobrodziejstwa duchowe, już udzielone 22 października 2020 r. Dekretem Prot. N. 791/20/I, którym, z powodu pandemii Covid-19, odpusty zupełne za wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały listopad 2020 r.

Z tej odnowionej wielkoduszności Kościoła z pewnością wierni czerpać będą pobożne postanowienia i siłę duchową, aby nadawać swojemu życiu kierunek zgodny z prawem ewangelicznym, w synowskiej komunii z Ojcem Świętym, widzialnym fundamentem i Pasterzem Kościoła katolickiego.

Niniejszy dekret obowiązuje przez cały listopad.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 27 października 2021 r.

Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
Regens