A A A

Festiwal Młodyc...

Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Pelplińskiej zaprasza na pielgrzymkę do Medjugorie na Festiwal Młodych — Mladifest w terminie 29 lipca – 8 sierpnia 2022 r. Oprócz udziału w Festiwalu przewidziane jest także nawiedzenie miejsc objawień (Góra Objawień w Podbrdo), wejście na Górę Krizevac, nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej w Vepric, wycieczki do Mostaru i Dubrownika oraz plażowanie nad Adriatykiem.

Koszt udziału w pielgrzymce wynosi 2690 zł. Osobą odpowiedzialną jest ks. Dominik Roczniak (tel. 795 - 625 – 445). Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na plakacie. Zapraszamy!

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Turniej Ministr...
W sobotę, 12 lutego, nasi lektorzy starsi brali udział w MISTRZOSTWACH MINISTRANTÓW w rejonie kościerskim w Starej Kiszewie. Zmagali się z ministrantami z parafii z Wygody, Pinczyna, Przodkowa i Parchowa. Dziękujemy im za reprezentowanie naszej parafii i widzimy się w przyszłym roku na zawodach ministranckich w piłkę halową.