A A A

Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) odbędą się od 27 grudnia według planu, na osobiste zaproszenie parafian.

Zgłoszeń można dokonać osobiście w biurze parafialnym lub pod numerami telefonów: 736-382-283 oraz 58/686-26-50 (ten telefon tylko w czasie pracy biura parafialnego tj. w dni powszednie od godz. 9.00 – 12.00 oraz we wtorek i piątek od 15.00-17.00), a także przez formularz na stronie internetowej TUTAJ

Szczegółowy plan kolęd jest dostępny na naszej stronie TUTAJ

Księża na kolędę będą chodzili sami (bez pana kościelnego i bez ministrantów) zachowując wskazania sanitarne.
Prosimy o pomoc naszych sołtysów, aby logistycznie ją przygotować.

Tych, którzy z różnych względów nie przyjmą kolędy, zachęcamy, aby w dzień wyznaczonej kolędy przybyli do kościoła na Mszę świętą. Pomodlimy się wspólnie, będzie możliwość zabrania wody święconej we własne naczynia.