A A A

Po kanonizacji św. Jana Pawła II powstała myśl, by stworzyć wspólnotę modlitewną, która będzie korzystać z nauczania i działalności świętego Papieża. Do rozpoczęcia działalności tej wspólnoty przygotowywaliśmy się przez nowennę do św. Jana Pawła II czyli dnia 22 października 2014 roku. Spotkania obecne przebiegają w ten sposób, że w najbliższą sobotę po 22 dniu miesiąca członkowie gromadzą się na Mszy św., a po niej są modlitwy przez pośrednictwo Jana Pawła II. Następnie odbywa się spotkanie formacyjne w salce katechetycznej. Ma charakter spotkania biblijnego. Spotkania te są głęboką medytacją w duchu ignacjańskim nad wybranymi, przygotowanymi wcześniej, tekstami Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Odpowiedzialnym za wspólnotę jest ks. Paweł Obuchowski, a asystentem p. Adam Grodecki. Obecnie wspólnota liczy 4 członków stałych.