A A A

Drodzy Parafianie, mili Goście naszych sanktuariów, Pielgrzymi!

Zmartwychwstani...
Radość Zmartwychwstania jest nadzieją udręczonego wojną świata, jego niepokoju i niepewności, skołatanego ludzkiego serca. Jak powie papież Franciszek: „Także z ruin naszych serc Bóg może zbudować dzieło sztuki, nawet ze zrujnowanych fragmentów naszego człowieczeństwa Bóg przygotowuje nową historię. On zawsze idzie przed nami: w krzyżu cierpienia, spustoszenia i śmierci, ale także w chwale życia, które powstaje z martwych, historii, która się zmienia, nadziei, która się odradza”. Obecność Zmartwychwstałego Pana to dla nas czas otuchy i nadziei, to czas odradzania się wiary w Boga oraz w siłę dobrej woli „nowego” człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój i nadzieję. By stały się źródłem umocnienia ducha! 

Ks. Antoni Bączkowski

Wasz Proboszcz wraz z Duszpasterzami

Wigilia Paschal...
Kilka słów o Wigilii Paschalnej, która odbędzie się w naszej parafii o godz. 21.00. Po południu należy przybrać odświętnie kościół na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej należy koniecznie zakończyć adorację przy Grobie Pańskim. Kapłan lub diakon ubrany w komżę i stułę następnie wyjmuje Hostię z monstrancji i chowa ją w tabernakulum. Na figurę Chrystusa leżącego w Grobie nakłada się białą zasłonę i ustawia figurę Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie wygasza się świece przy Grobie Pańskim, a także światła w kościele, z wyjątkiem wiecznej lampki albo dwóch świec.

Wielka Sobota
Kilka słów o dzisiejszym dniu Spoczynku Jezusa Chrystusa, oraz informacji o błogosławieństwie pokarmów w naszej parafii, które odbywa się na placu Jana Pawła II od godz. 9.00 do godz. 13.00 co pół godziny. Dziś Kościół nie sprawuje służby Bożej poza Liturgią Godzin, dlatego zachęca się, aby podczas adoracji przy Grobie Bożym celebrować z ludem przynajmniej wybrane godziny Świętego Oficjum.