A A A

Pielgrzymka do ...
W czwartek po Mszy św. o godz. 5.30 z naszej parafii wyruszyła Pielgrzymka na Kalwarię Wejherowską. Pod przewodnictwem ks. Piotra będą pielgrzymować, aby w poniedziałek szczęśliwie ubogaceni duchowo wrócić do domów. Pamiętajmy o pielgrzymach w naszych modlitwach, o siły i wytrwałość dla nich!

Oto krótka fotorelacja z wyjścia pielgrzymki:

Dni Krzyżowe '2...
W poniedziałek, wtorek i środę po Mszy św. o 8.30 w naszej wspólnocie parafialnej odbyły się procesje na plac św. Jana Pawła II prosząc o odpowiednią pogodę i dobre urodzaje w tym roku. Są to Dni Modlitw o Urodzaje, noszące nazwę Dni Krzyżowych. Kościół modli się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o urodzaje, pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na Ziemi cierpią głód, prosi o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy.

I Rocz Kom Św
Dzisiaj w naszej parafii dzieci z klas IV obchodziły Pierwszą rocznicę I Komunii świętej.
- na Mszy św. o 9.30 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 i szkół z wiosek;
- na Mszy św. o 11.00 uczniowie Szkół Podstawowych nr 1 i 3.
Wszystkim dzieciom obchodzącym rocznicę przyjęcia Pierwszej Komunii świętej życzymy wytrwałości w podążaniu drogą za Panem Jezusem!