A A A

Feretron
Zabytkowy feretron do renowacji

Kontynuujemy prace konserwatorskie w naszym kościele. Po remoncie dachu i poddasza naszego zabytkowego kościoła, który pięknie jest zabezpieczony, pora na dalsze prace. Koleją inwestycją jest kapitalna renowacja XVIII wiecznego feretronu, który od lat jest noszony w pielgrzymce wejherowskiej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu pielgrzymów i sympatyków corocznej pielgrzymki do Wejherowa, po konsultacjach i uzgodnieniach z Wojewódzkim Urzędem Konserwatorskim oraz przychylnym zaopiniowaniu podjęcia prac przez panią Agnieszkę Przepióra z pracowni konserwatorskiej z Torunia, przystępujemy od nowego roku kalendarzowego do jej realizacji.

Aby zdobyć fundusze na ten cel podejmowane są różnorodne inicjatywy. Najbliższa to koncert kolęd, który odbędzie się w naszym kościele, w niedzielę, 2 stycznia o godz. 16.00. Wykonawcami będą nasi kościerscy muzycy i śpiewacy. Po koncercie będzie można wesprzeć tę renowację finansowo.

Życzenia Bożona...
Drodzy Parafianie, Goście i Sympatycy naszej Parafii i Sanktuarium!

W ten święty czas Pan Jezus pragnie przyjść do naszego małego serca, zagubionego i nierozumiejącego „dziwów” tego świata i …zostać przyjętym. ON jest ostatecznym wypełnieniem wszelkich zapytań, tęsknot i oczekiwań. Uspokójmy swoje serca, odetchnijmy nowym życiem, które ON nam proponuje. Mówi o sobie: „ JA JESTEM DROGĄ i PRAWDĄ, i ŻYCIEM” (J 14,6).

Przyjmijcie Boga, który stał się Człowiekiem! Zaproście GO do swoich domów i mieszkań, tam gdzie pracujecie i się uczycie. Niech pokój serca i nadzieja w Bogu pokładana rozpromieni Waszą codzienność.

Dziękujemy Wam za Waszą dobroć i serdeczność. I za tę bliskość, którą nas otaczacie. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi!

Ks. Antoni Bączkowski

Wasz Proboszcz wraz z Duszpasterzami

Konkurs Poezji ...
W minioną środę, dnia 15 grudnia 2021 r. w Parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie odbyło się warsztatowe spotkanie metodyczne katechetów i nauczycieli języka polskiego oraz języka kaszubskiego związane z przygotowaniami do XXI Konkursu Poezji Maryjnej. Jego organizatorem był Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Parafia Świętej Trójcy w Kościerzynie.

Warsztaty poprowadziła pani Felicja Baska – Borzyszkowska, doradca metodyczny języka kaszubskiego oraz Proboszcz Parafii Świętej Trójcy, Kustosz Sanktuariów Maryjnych, ks. Antoni Bączkowski.