A A A

Święto Patronal...
W niedzielę będziemy przeżywać uroczystość odpustową Świętej Trójcy. Suma odpustowa o godz. 12.30 pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Arkadiusza Okroja. Niedziela Trójcy Świętej kończy czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Zachęcamy do spełnienia przykazań kościelnych. Uroczystość Świętej Trójcy to dzień patronalny wspólnoty Domowników Boga.

Nabożeństwo maj...
Zakończył się miesiąc maj, również zakończyły się nabożeństwa majowe. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy na terenie naszej parafii gromadzili się przy drożnych kapliczkach i krzyżach, aby wspólnie się modlić. Również dziękujemy tym, którzy przychodzili na nabożeństwo majowe do naszej świątyni parafialnej o godz. 16.30 i po Mszy świętej wieczornej. Dawaliście świadectwo wiary i przynależności do Chrystusa. Niech Bóg Wam błogosławi każdego dnia. Chwała Panu! Poniżej prezentujemy zdjęcia mieszkańców naszych wiosek i ulic przy krzyżach i kapliczkach na wspólnej modlitwie.

Profesja w Fran...
W sobotę, 27 maja, dla wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wyjątkowy dzień. S. Maria, s. Anna i br. Andrzej przyjęli profesję wieczystą, a s. Bernadeta profesję roczną. O godz. 10.00 cała wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ich rodziny oraz ministranci przybyli do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Mszę święta z obrzędem przyrzeczenia życia ewangelicznego pod przewodnictwem asystenta kościelnego ks. Patryka. Profesja jest zobowiązaniem wieczystym. Regułą i życiem Franciszkanów Świeckich jest zachować i żyć Ewangelią naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Jezus Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Po Mszy świętej odmówiliśmy litanię loretańską przy kapliczce w ogrodach sióstr Niepokalanek, a później udaliśmy się do salek katechetycznych na poczęstunek. Bóg zapłać wszystkim obecnym w tak ważnym dniu dla naszej wspólnoty: ministrantom za ubogacenie liturgii oraz klerykowi Adamowi za śpiew i obecność. Pokój i dobro!