A A A

Sakrament bierzmowania jest udzielany młodzieży, uczęszczającej do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej oraz dorosłym. Udziela go Ks. Biskup w okresie wiosennym na Mszy św. o godz. 18.00. 

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu trwa dwa lata, dorosłych rok. Kandydaci z klas ósmych szkół podstawowych
w wyznaczonym terminie 18 września, dniu patronalnym młodzieży - św. Stanisława Kostki, osobiście przychodzą zgłosić swą gotowość. Młodzież zostaje podzielona na pięć grup, osobną grupę stanowią dorośli, którzy ukończyli już szkołę. Grupę dorosłych przygotowuje ks. proboszcz.

Spotkania grup rozpoczynają się Mszą św., po której jest część formacyjna, według opracowanego diecezjalnego programu. Ważnym ogniwem formacyjnym w I roku formacji są rekolekcje kerygmatyczne (tzw. GPS). Nie przerywamy też formacji na czas kolęd – młodzież ma wtedy spotkania biblijne, które prowadzi p. Adam Grodecki, szafarz i animator wspólnoty św. Jana Pawła II. 

Jest naszym staraniem, by sakrament bierzmowania był udzielany w rodzinnej parafii. Fakt udzielenia sakramentu jest odnotowywany w księdze bierzmowanych oraz księdze chrztu, zaś informacje o bierzmowaniu do innych parafii chrztów są przekazywane listownie.

Warunkiem przystąpienia do sakramentu bierzmowania jest odbycie czasu formacji zgodnego z programem przygotowania w naszej diecezji. Pragniemy, aby młodzież z żywą wiarą wkraczała w wiek dorosły i dzięki wspólnym staraniom z rodzicami i animatorami mogła świadczyć i przekazać wiarę następnym pokoleniom.