A A A

W sprawach związanych z pochówkiem zmarłych wierni mogą w każdej chwili spotkać się z księdzem, zasięgnąć potrzebnych informacji i ustalić odpowiednie terminy. Sprawy formalne i cmentarne są załatwiane w godzinach urzędowania biura parafialnego.

O pogrzebach informujemy podczas niedzielnych ogłoszeń, a kiedy to niemożliwe podczas każdej Mszy św. w ciągu tygodnia.

W zależności od stopnia związania zmarłego z Kościołem i po rozpatrzeniu sytuacji rodzinnej podejmuje się decyzje o formie pogrzebu. Najczęściej pogrzeb ma trzy stacje: w kaplicy przyszpitalnej, gdzie dojeżdża ksiądz, by rozpocząć ceremonie, w kościele parafialnym lub św. Barbary i na cmentarzu. W naszej parafii jest sprawowana Msza św. w pierwszą rocznicę śmierci zmarłego.