A A A

„Domownicy Boga” to wspólnota formacyjna, która powstała po rekolekcjach ewangelizacyjnych w Adwencie 2018 roku, które poprowadził ks. Tomasz Syldatk z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. Po Seminarium Odnowy Wiary dnia 26 lutego 2019 r. zawiązała się wspólnota. Spotkania odbywają się w każdy wtorek po wieczornej Mszy św. Obecnie wspólnota gromadzi 50 członków. W ramach cyklicznych spotkań pogłębiamy swoją wiarę i zobowiązujemy się żyć bardziej ewangelicznie. Poszczególni członkowie uczestniczą też
w różnych formach rekolekcji pogłębiających duchowość, które odbywają się w Białogórze i Bysławku oraz wspólnotowych spotkaniach diecezjalnych wspólnoty (doroczny dzień wszystkich wspólnot, bal karnawałowy). Dnia 16 listopada 2019 r. odbyły się w naszej parafii warsztaty pt. „Jak poprowadzić modlitwę wspólnotową”, które poprowadziła p. Anna Maria Kolberg. Koordynatorem wspólnoty jest ks. Sławomir Serkowski przy posłudze ks. proboszcza Antoniego Bączkowskiego.