A A A

Wspólnota Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie i zakonne, które zobowiązują się pogłębiać duchowość Przenajdroższej Krwi Chrystusa i żyć Nią. Pan Jezus odkupił nas wszystkich swoją Krwią i dlatego naszym zadaniem jest uwielbiać i adorować Chrystusa Ukrzyżowanego.

Głównym zadaniem ruchu jest formacja duchowa jego członków, która powinna wpływać na otoczenie; przede wszystkim w rodzinie, ale również w miejscu pracy, parafii. Formacja ta odbywa się w czasie rekolekcji i skupień w Domu Misyjnym w Swarzewie, a tak że podczas spotkań
w parafii i diecezji. Istnieją dwie możliwości udziału we Wspólnocie Krwi Chrystusa:

 - „Wspólnota Modlitwy”– indywidualna lub grupowa modlitwa według duchowości Dzieła,

 - „Wspólnota Misyjna”– cotygodniowe spotkania grup oparte na wspólnym rozważaniu Pisma Świętego, wymianie doświadczeń według praktyki „Słowa Życia”. Autentyczna modlitwa do Krwi Chrystusa staje się drogą duchową, która prowadzi do wolności.

Opiekunem wspólnoty, działającej od 14 marca 1993 i liczącej 12 członków jest dziś. ks. Paweł Obuchowski. W dniu 15 kwietnia 2018 roku uroczyście obchodzono 25-lecie istnienia wspólnoty. Wspólnota spotyka się co tydzień. Ponad to wspólnota bierze udział w rekolekcjach
i dniach skupienia, jakie odbywają się co roku w Swarzewie.