A A A

Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościół przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Asystentem parafialnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest ks. Paweł Obuchowski. Oddział od września 2019 wznowił swoją działalność po czasie zawieszenia. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 1900 w salce katechetycznej. Na spotkaniach młodzież realizuje plan formacyjny KSM-u, wzbogacony dzieleniem się Słowem Bożym, jak również, aktywnie angażuje się  w akcje charytatywne na terenie parafii Świętej Trójcy. Obecnie grupa liczy 10 osób.

Członkowie swoją obecność zaznaczają między innymi na Zjazdach Diecezjalnych w Pelplinie, Dniu Młodzieży w Kościerzynie, Radach Diecezjalnych, a także w pieszych pielgrzymkach do Częstochowy i Wejherowa.

Na polu parafialnym młodzież organizuje różne akcje, mające na celu dobro bliźniego. Dzieła te mają wydźwięk charytatywny: organizacja świątecznych paczek dla dzieci z ubogich rodzin, akcja „Zapal płomień miłości”, zbiórki do puszek na różne cele, liczenie wiernych.

W oddziale nie brakuje też wydarzeń modlitewnych: czuwania modlitewne w Kościele, uczestnictwo w nabożeństwach (majowym i różańcowym), niesienie Krzyża podczas Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta z okazji odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego, przygotowanie Drogi krzyżowej w Wielki Poście, pomoc w zbiórce żywności Caritas czy akcji „Tak, pomagam”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!