A A A

Schola dziecięca "Arka" działa przy naszej parafii od kilkunastu lat. W kwietniu 2017 roku obchodziła 15 – lecie swojego istnienia. Pierwszym opiekunem i założycielem grupy był ks. Arkadiusz Ćwikliński. Obecnie opiekunem grupy, od 2019 r., jest ks. Sławomir Serkowski. Animatorem świeckim jest Pani Joanna Kowalewska. W grupie gromadzi się około 25 dzieci. Spotykają się raz w tygodniu na próbie śpiewu w sobotę o 10.00 w salkach parafialnych. Animują śpiewy na Mszach św. dla dzieci, nabożeństwach: różańcowym i majowym, a także podczas rorat. Co roku schola przeżywa także spotkanie opłatkowe, podczas którego wręczane są im upominki, jako podziękowanie za czynny udział i upiększanie liturgii śpiewem. Każdego roku dzieci mają zorganizowaną wycieczkę lub wspólny wyjazd.